การใช้งานส่วนขยาย Xtralate เพื่อแปลภาษาบน Google Chrome

    บทความนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือแปลภาษา Xtralate ซึ่งเป็นส่วนขยายของ Google Chrome เพื่อช่วยในการแปลภาษาบนเว็บไซต์:
 

​​​​​​​ดาวน์โหลดและติดตั้งส่วนขยาย Xtralate จาก Chrome Web Store โดยไปที่หน้าเว็บสําหรับ extension และคลิกที่ปุ่ม "Add to Chrome" เพื่อติดตั้งส่วนขยายลงในเบราว์เซอร์ของคุณ.

การใช้งานรีโมทคอนโทรลเครื่อง Windows ในสำนักงานบนเครื่อง Mac OS

 

       บทความนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรลเครื่อง Windows ในสำนักงานโดยใช้เครื่อง Mac OS และหากคุณต้องการรีโมทคอนโทรลเครื่อง Windows จากภายนอกสำนักงานคุณจะต้องติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วย ตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม Remote Desktop Connection บนเครื่อง Mac OS ของคุณแล้ว โปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Microsoft หรือผ่าน App Store บน Mac OS.

การติดตั้ง Grafana

 

  1. sudo apt update
  2. sudo apt install grafana
  3. sudo systemctl start grafana-server
  4. sudo systemctl status grafana-server
  5. sudo systemctl enable grafana-server
  6. sudo systemctl restart grafana-server

หมายเหตุ : ให้ติดตั้งเวอร์ชั่น ubuntu

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-secure-grafana-on-ubuntu-22-04

การติดตั้ง Mariadb

1. $sudo apt update
2. $sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
3. $sudo apt install -y software-properties-common
4. $sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
5. เปิด Browser เข้า URL https://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo ตรวจสอบว่าปัจจุบันมี Version อะไรบ้าง
6. $sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] https://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.11.3/ubuntu focal main'
   ใส่ต่าม Version ที่มี