การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

12 วิธีง่ายๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากสวัสดิการสำหรับพนักงานที่นับว่าเป็นแรงผลักดันจากทางองค์กรแล้ว เรายังจำเป็นต้องอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับตัวเอง เพื่อให้มีทักษะในการทำงานที่ดี และสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้น วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายๆ ปรับวันละนิด ชีวิตการทำงานก็เปลี่ยน จะมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย!

1. จัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็น

วัสดุที่ก่อเป็นสารอันตรายในอากาศ

 

มลพิษทางอากาศที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม คือ สารที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง ประกอบไปด้วยก๊าซ ฝุ่นละออง ควันดำ โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย และสารไดออกซิน เป็นต้นมูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้รวบรวมข้อมูลอันตรายจากสารพิษเหล่านี้ ในความ เรื่อง “PM 2.5 กับอุตสาหกรรม ตอนที่ 3: สารมลพิษทางอากาศกับผลกระทบแสนอันตราย”

Policy Watch สรุปบทความจากมูลนิธิบูรณะนิเวศ ตอนที่ 3 ที่อธิบายเกี่ยวกับความอันตรายที่เกิดจากสารพิษในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่ประชาชนในฐานะผู้ได้รับผลกระทบต้องรับทราบ ว่าในอากาศที่ใช้หายใจ “อาจมี” สารพิษอะไรปนเปื้อนอยู่บ้าง

มารู้จัก คำว่า "cloud"

cloud คือ

Cloud คือ การให้บริการเก็บข้อมูลและประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ตแทนการใช้เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากรด้าน IT บริการ Cloud มีหลายรูปแบบ เช่น SaaS, PaaS, และ IaaS เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้

PDPA คืออะไร

 

PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) เป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

PowerToys: เครื่องมือสุดลับของ Microsoft Windows ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับคอมพิวเตอร์

 

 

บทนำ

Microsoft PowerToys เป็นชุดเครื่องมือฟรีจาก Microsoft ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบน Windows PowerToys มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้การใช้งาน Windows สะดวกและรวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้งานทั่วไป

คุณสมบัติที่โดดเด่น

  1. FancyZones: