ใส่ภาพ Background สไตล์ PSU และเรื่องของเสียงกับการแชร์สกรีนใน Zoom

วันนี้ขอแชร์ทิปเล็กๆ เพื่อให้เราใช้งาน Zoom ได้อย่างสนุกขึ้น 2 เรื่องครับ

1. ใส่ภาพ Background สไตล์ PSU 

ไม่อยากให้เพื่อนร่วมการประชุมมองเห็นฉากด้านหลังของเรา การใส่ภาพ background ก็เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยได้ โดย Zoom ได้เตรียมภาพพื้นหลังให้ผู้ใช้งานไว้บ้างแล้ว แต่หากชาวมอ. อยากได้ภาพสวยๆ และมีความเป็นอัตลักษณ์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ PSU Brand โดย Login แล้วไปที่เมนู Download > Virtual Background มีหลายชุดให้เลือกเลย สวยๆ ทั้งนั้น

วิธีการตั้งค่าการใช้งาน NITA 3208R 2D barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย ยี่ห้อ NITA รุ่น 3208R เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายระบบบลูทูธ รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone (รองรับ Android, iOS) มีหัวอ่านประสิทธิภาพสูง อ่านบาร์โค้ดมาตรฐานได้ทุกชนิด โดยสามารถอ่านและส่งข้อมูลได้ทันทีหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในตัวเองได้ รองรับการเชื่อมต่อได้ 3 แบบในเครื่องเดียว ได้แก่ เชื่อมต่อแบบสาย USB/Bluetooth/Radio 2.4G+USB Dongle ขณะนี้ห้องสมุดได้นำเครื่องอ่านบาร์โค้ด NITA รุ่น 3208R มาใช้ที่ประตูทางเข้าเพื่อมให้ผู้ใช้สามารถสแกนเข้าใช้งานห้องสมุดด้วยแอพ ALIST OPAC โดยไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก

การติดตั้ง SSL บน apache2

สำหรับ APACHE2
1. สร้าง DH parameters
#sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 4096

2. เปิดใช้ module headers ของ apache2
#sudo a2enmod headers

3. แก้ไขแฟ้ม  /etc/apache2/mods-available/ssl.conf ดังนี้
SSLProtocol -ALL +TLSv1.2 +TLSv1.3
//บาง OS เช่น CENTOS ใช้ SSLProtocol ALL -TLSv1 -TLSv1.1 -SSLv3 -SSLv2
SSLOpenSSLConfCmd DHParameters "/etc/ssl/certs/dhparam.pem"
SSLHonorCipherOrder on
SSLCompression off
SSLSessionTickets off
SSLOptions +StrictRequire

การเปลี่ยน Bridge IP ของ Docker

IP ของ Docker โดย Default เป็น Private IP Class B มันจะมีปัญหา Network ที่ใช้ Private IP Class B
ในที่นี้เราจะเปลี่ยน Default ของ Docker กัน
1. แก้ไขแฟ้ม /etc/docker/daemon.json เพิ่ม
{
    "default-address-pools":
        [
            {"base":"10.10.0.0/16","size":24}
        ]
}
ถ้ามี ค่าอื่นอยู่ให้ใส่ , หลัง ]
{
    "dns": ["172.18.1.2", "172.18.1.3"],
    "default-address-pools":
        [
            {"base":"10.10.0.0/16","size":24}
        ]
}

Tags

แนวทางการเลือกใช้กราฟ (Chart Type) ในการนำเสนอข้อมูล

ในการประมวลผลและรายงานผลเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้บริหารหรือผู้ี่นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ให้เห็นแนวโน้มและคาดการณ์สถานการณ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นกราฟจึงถูก นํามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลที่กระชับ ชัดเจน และสื่อความหมายให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องใช้เวลามากนักในการอธิบายข้อมูล

วันนี้จะมานำเสนอการเลือกใช้กราฟให้ถูกต้องกับการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับ

การย้ายข้อมูลจาก Google Drive มาเก็บไว้ในเครื่องด้วย Takeout

ตามที่มีการแจ้งจากศูนย์คอม เรื่อง นโยบายจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริการ Google Workspace for Education ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นั้น สิ่งที่บุคลากรต้องดำเนินการคือตรวจสอบและจัดการข้อมูลของตนเองใน 2 ส่วน


1. พื้นที่ส่วนตัว (อีเมล @psu.ac.th)
- เข้า google drive https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive คลิกที่ "พื้นที่เก็บข้อมูล" ตรวจสอบจำนวนพื้นที่ที่ใช้ไป ประกอบด้วย Google Drive, Google Photos และ Gmail 

กด 3 ปุ่ม จับภาพหน้าจอในพื้นที่ที่ต้องการ

หลายคนคงมีวิธีการจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) ของตัวเอง บ้างใช้การกดปุ่ม Print Scrn ที่แป้นพิมพ์ แล้วไปวางภาพที่ได้ลงในโปรแกรม Paint เพื่อตกแต่งแก้ไข หรือใช้ตัวช่วยอย่างโปรแกรม Snipping tool โปรแกรมช่วยจับภาพหน้าจอบน Windows หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ อาทิ SnagIt รวมถึงโปรแกรมเสริมของเว็บเบราเซอร์ วันนี้ผมมีเทคนิคการจับภาพหน้าจอที่สะดวกรวดเร็วไม่แพ้กัน แถมยังสามารถเลือกขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการจับภาพได้ด้วย ที่สำคัญไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ เพิ่มเลย นั่นก็คือการกดปุ่ม 3 ปุ่ม Win+Shift+S บนคีย์บอร์ดพร้อมๆ กัน