การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปี 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการ

ที่ผ่านมาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักวิทยบริการ มีการกำหนดภาระงาน ดังนี้ ปริมาณภาระงาน 1 ปี ร้อยละ 100 เท่ากับ 1540 LU โดยแบ่งเป็น 1. งานประจำ จำนวน 40-70% 2. งานเชิงพัฒนา/งานอื่น ๆ จำนวน 10-40 % ประกอบด้วย 1) ผลงานพัฒนา 2) การพัฒนาตนเองตามกลุ่มการพัฒนา (กลุ่มผู้นำไม่น้อยกว่า 150 ชม/ปี.

รายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ได้

 

   ในการไปรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐบาล หลายคนคงไม่ทราบว่ารายการใดบ้างที่เบิกได้ รายการใดบ้างที่เบิกไม่ได้ จึงขอสรุปรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถนำมาเบิกจากทางราชการไดั จะสรุปเป็นแต่ละรายการรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมา 

 

 

9 ต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะทำให้นอนหลับสบายตลอดคืน

  • มะลิ กลิ่นหอม ๆ จะช่วยประโลมจิตใจ ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด ไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนกลางดึก นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ เมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นพร้อมสำหรับกิจกรรมในระหว่างวัน สามารถนำไปประดับเพื่อความสวยงามในห้องนอนได้ โดยปลูกลงบนกระถางดินร่วนผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่วนที่เท่ากัน ดูแลด้วยการรดน้ำปานกลางเช้าเย็น และตั้งไว้บริเวณที่แสงแดดส่องถึงบ้าง
  • ลิ้นมังกร เป็นต้นไม้ที่ช่วยให้หลับสนิททุกคืนอย่างแน่นอน เนื่องจากมีการคายออกซิเจน พร้อมกับดูดสารพิษและคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลากลางคืน ส่งผลให้ร่างกายได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเต็มปอด การปลูกที่ง่าย

SQL Command เบื้องต้น

SQL Command เบื้องต้น
1. การเพิ่มข้อมูล

insert into table_name(filed1,filed2.filed3.....) values('filed1_data','filed2_data','filed3_data',....)
เช่น
insert into user (user,password,name) values('usernamd1','username1','user name')

2. การดูข้อมูล
select filed1_data,.... from table_name [where condition1 [and|or condition2 [and|or condition3 [....]]]]
เช่น
select user from user where user='username1'