Tip การตั้งค่ากระดาษในการใช้ App CamScanner (Iphone และ Android)

ฝ่ายหอสมุดฯ ได้ดำเนินการสแกนหน้าปกและสารบัญหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ในหมวด 000-999 โดยได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหนังสือแต่ละขั้น ให้ทำการสแกนหน้าปกและสารบัญ และใช้บันทึกข้อมูลลงไปใน OPAC เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

วิธีการกรอก TOR for OAR รอบ 1/2565 (ฝ่ายหอสมุดฯ)

จากที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งขอปรับเปลี่ยนวิธีการกรอกข้อมูลข้อตกลงภาระงานในระบบ TOR ทั้งมหาวิทยาลัย และต้องระยะเวลาสักระยะนึงในการดำเนินการ แต่ในส่วนของสำนักวิทยบริการนั้น ได้มีการจัดทำระบบการจัดการข้อตกลงและรายงานผลการปฏิบัติการของบุคลากรแยกเป็นอีกระบบอยู่ก่อนแล้ว

ระบบรายงานผลการประเมินออนไลน์สำนักวิทยบริการ

        บุคลากรทุกท่านสามารถเข้าดูผลการประเมินสำนักวิทยบริการได้จากระบบการประเมินออนไลน์สำนักวิทยบริการ ซึ่งจะประเมินตามรอบการประเมิน 6 เดือนครั้ง สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการคของผู้ใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ 
        ขอเชิญบุคลากรเข้าใช้ระบบและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานนะคะ

วิธีแก้ปุ่มเปลี่ยนภาษาดีเลย์ เปลี่ยนภาษาช้าบน windows 10

มีผู้ใช้งาน windows 10 หลายคน กดปุ่ม Grave Accent (~ ตัวหนอน) แล้วต้องรอสักพักกว่าระบบจะสลับภาษาให้ ทั้งที่เมื่อก่อน แค่พอกดปุ่มตัวหนอนครั้งเดียว ก็สลับภาษาได้ทันที ในวันนี้เราจะมาสอนวิธีแก้ปัญหานี้กันครับ

 

วิธีแก้ปัญหาปุ่มสลับภาษาช้าบน Windows 10

 กดปุ่ม Windows (Start)

 ไปที่ control panel

​​​​​​​

การนำเข้าข้อมูลจาก Google Sheet เพื่อสร้าง Dashboard ใน Data Studio

 

Data Studio เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดย Google สามารถใช้งานได้ฟรีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถแชร์ให้เพื่อนร่วมงานสารถแก้ไขหรือสามารถดูได้ เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนข้อมูลที่มีจำนวนมาก ซับซ้อน ให้กลายเป็นรายงานที่ง่ายต่อการเข้าใจผ่านออกมาเป็นแผนภูมิต่าง ๆ

ในการนำเข้าข้อมูลของ Data Studio เพื่อนำไปแปลงเป็นกราฟนั้นทำได้ง่าย ๆ ซึ่งสามารถนำเข้าข้อมูลได้จากแหล่งต่าง ๆ มากมาย เช่น .CSV, Google Sheet, Google Analytic, MySQL เป็นต้น

การหาหนังสือผิดชั้น

การหาหนังสือผิดชั้น

          คุณเคยหรือไม่?

เวลาเข้าห้องสมุดไปหาหนังสือ แล้วใช้ระบบค้นหาในคอมพิวเตอร์ ก็พบว่าหนังสืออยู่บนชั้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า พอเดินไปดูที่ชั้นหนังสือแล้วไม่มี "ไม่รู้มันไปไหน"

          หนังสือที่หายไปจากชั้นหนังสืออาจจะเกิดได้หลายกรณี เช่น

- มีคนยืมออกไปจากหอสมุดฯ

- มีคนนำไปอ่านที่โต๊ะอ่านหนังสือ แล้วกำลังอ่านอยู่

- มีคนนำไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่นำขึ้นชั้น

- มีคนนำมาคืน แต่ยังอยู่ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน