วิธีการแก้ไขเครื่องพิมพ์ slip ทำงานไม่ได้ กรณีเครื่องให้บริการระบบ 64bit (2023)

วิธีการแก้ไขเครื่องพิมพ์ slip ทำงานไม่ได้ กรณีเครื่องให้บริการระบบ 64bit

1. ติดตั้งโปรแกรม ALIST 64bit (setupALIST_64bit.zip)
2. ติดตั้ง fix report error (fix report error 64.zip)
​​​​​​​3. ทดสอบการทำงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
https://emailpsuac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kittisak_k_psu_ac_th/EvDoC-yNOuBKprIgArC3xsYBm1aPKCLZJ16hAW-wO5ys3w?e=6rDpN9

บันทึกเพื่อลืม: สร้าง fb-messenger Chat button ฝังหน้าเว็บ

จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ปัจจุบันไม่พบเมนูสร้างจากในเพจโดยตรง เลยต้องใช้วิธีลักไก่

1. หา Page ID >

- login บัญชีเพจ เข้าหน้า business.facebook.com ดูจากค่าหลัง parameter ชื่อ  home?asset_id=... 

2. ใส่คำสั่ง 2 ส่วน

อบรมการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

 

สรุปผลการอบรมการปลูกจิตสำนักรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจงในองค์กร โดยการที่บุคลากรภายในองค์กรจะต้องมีจิตสำนึกที่จะรักษ์พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ

วิธีจัดเก็บหนังสือ

วิธีจัดเก็บหนังสือ

     1. อ่านหนังสืออย่างถูกวิธี

นั่นก็คือ ห้ามรับประทานอาหารในขณะอ่านหนังสือ ถ้าต้องการรับประทานอาหารขณะอ่านหนังสือ อย่าลืมวางผ้าเช็ดปากไว้ข้างๆ เมื่อไม่สามาารถเปิดหนังสือได้ อย่าใช้นิ้วเลียน้ำลาย ใช้ฟองน้ำชุปน้ำหมาดๆแทน การเข้าห้องสมุดบ่อยๆ เพื่ออ่านหนังสือ แน่นอนว่าในห้องสมุดมีระเบียบหรือกฎต่างๆ มากมาย แต่ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ โดยตรงคือไม่ฉีกกรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล

 

สรุปการฟังบรรยาย บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุดดิจิทัล กับการจัดการและดูแลรักษาสารสนเทศมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล

 

วิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพในการเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือหนังสือตำราวิชาการ

การเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ/หนังสือตำราวิชาการ ติดลิขสิทธิ์หรือไม่ ?

ยังคงเป็นคำถามที่คลุมเครือ  ภาพประกอบที่เราเอามาใช้ในการจัดทำหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รูปที่เราเซฟมาจากอินเทอร์เน็ตมีเจ้าของทุกรูปคะซึ่งถ้าหากเรานำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน หากเจ้าของภาพไม่อนุญาต

ในการตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปเพื่อความมั่นใจ ว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิ์มีวิธีตรวจสอบดังนี้

1. เตรียมรูปภาพที่ต้องการตรวจสอบลิขสิทธิ์ (ใช้รูปภาพเพื่อเป็นตัวอย่างในการให้ความรู้)

การตรวจสอบพื้นที่ใน One Drive

1. เข้า web OneDrive https://emailpsuac-my.sharepoint.com
2. คลิกที่รูปฟันเฟืองด้านขวา เลือก การตั้งค่า OneDrive

3. เมนูด้านซ้ายคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ด้านขวาคลิก เมตริกของที่เก็บข้อมูล