วิธี แชร์หน้าจอ ใน Line PC

   ในการประชุมหรือคุยงานออนไลน์ เราสามารถแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้กับผู้อื่นรับชมผ่านโปรแกรม Line PC ได้ โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก แต่แนะนำให้ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ก่อนการเริ่มประชุมออนไลน์แบบแชร์หน้าจอ ดังนี้

1.ตรวจสอบเวอร์ชั่นของโปรแกรม Line PC ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ หากเป็นเวอร์ชั่นเก่าจะไม่สามารถแชร์หน้าจอได้ (ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น v7.2.0) ตามภาพ

ทักษะในการเล่นฟุตซอล ทักษะการรับบอล หลักทั่วไป

ทักษะในการรับบอลหรือบังคับบอล หมายถึง การบังคับบอลที่มาในลักษณะต่าง ๆ ทั้งบนพื้นและในอากาศ เพื่อให้บอลอยู่ในครอบครองและสามารถเล่นต่อไปตามความต้องการ การรับบอลหรือหยุดบอลนั้นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในการเล่นฟุตซอล หากหยุดหรือรับบอลไม่อยู่ จะทำให้เสียบอลให้ฝ่ายตรงข้ามได้

หน้าที่ของ รปภ. ของสำนักวิทยบริการ

1. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของบุคลากร/นักศึกษา/ให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ
2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 7 ชั่วโมง
3. ดูแลการสถานที่จอดรถของบุคลากรและยานพาหน
4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
6. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณอาคาร

การจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโดยซอฟท์แวร์โอเพ่นซอส Veyon

ความสามารถของ Veyon Master นับได้ว่าแทบจะสมบูรณ์ในด้านการควบคุมการใช้งานของเครื่องลูกข่ายเลยก็ว่าได้ โดยเท่าที่ทดสอบนั้นจะเหมาะแก่การนำไปใช้ในด้านการ อบรมย์, การเรียนการสอน, การสมมนา และอื่นๆ ที่ วิทยากร หรือ ผู้สอน ต้องการจะสื่อสารผ่านหน้าจอใกล้ๆ ให้กับผู้คนที่เข้าในครอสนั้นๆ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ตนเองนั่งอยู่ครับ
Veyon นั้นเป็น Freeware ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้แบบโปรแกรม Shareware ทั่วไป เรียกได้ว่าถ้า IT ท่านใดมาเจอโปรแกรมนี้แล้ว และอยากประหยัดงบประมาณให้กับบริษัท รัฐ หรือ เอกชน ที่ตนทำงานอยู่แล้วหล่ะก็ ผมขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมนี้เลยครับ