วิธีการตั้งค่าการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D MAGIC TECH YHD6200DS+

ห้องสมุดทำการจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D MAGIC TECH YHD6200DS+ ที่มีความสามารถสแกนบารโค้ดจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ เพื่อติดตั้งใช้งานตรงบริการยืม-คืน อำนวยความสะดวกในการสแกนอ่านข้อมูลสมาชิกห้องสมุดหรือหนังสือผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันได้ 

การออก PSU Passport ชั่วคราวด้วยเครื่อง Identiv

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มีบริการอินเตอร์เน็ตรายวันแก่บุคคลภายนอก โดยผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบัญชีชั่วคราวได้ที่ บริการยืม-คืน ชั้น 1

การออก PSU Passport ชั่วคราวด้วยเครื่อง Identiv

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 3

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 3 การสร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าดับและไฟฉุกเฉิน โดยการประยุกต์ใช้งานโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ (เสียง, หลอดไฟ LED, เซ็นเซอร์วัดระดับแสงสว่าง) ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Runlinc E32W

ผลสัมฤทธิ์

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 2

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 2 การใช้งานโมดูลหลอดไฟ LED 

ผลสัมฤทธิ์

  • เปิด/ปิดหลอดไฟผ่านแอพได้

อุปกรณ์