การแก้ไขปัญหา MySQL shutdown unexpectedly ใน XAMPP

บ่อยครั้งที่นักพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งทำงานอยู่บน localhost และจำลองเครื่องแม่ข่ายด้วย XAMPP มักจะเจอเหตุการณ์ MySQL ฟ้อง error แจ้งปัญหาการทำงานผิดพลาดดังเช่นในภาพ

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ. วิชาการ กิจกรรมที่ 1 สถานี 4 การใช้เซนเซอร์ KY-026 Flame ด้วยบอร์ด Runlinc

เซนเซอร์ KY-026 Flame สามารถตรวจจับความร้อนร่วมกับบอร์ด Runlinc  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ 

ผลสัมฤทธิ์

- ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้

อุปกรณ์

- บอร์ด Runlinc

- โมดูล KY-026 Flame

บริการจัดทำหนังสือสำรอง (อาจารย์)

บริการจัดทำหนังสือสำรอง (อาจารย์)

    หนังสือสำรอง คือ หนังสือทั่วไปที่อาจารย์ผู้สอนต้องการให้นักศึกษาที่ตนเองสอนสามารถใช้หนังสือได้ทุกคน เมื่ออาจารย์มาติดต่อให้ทำหนังสือสำรองที่บริการยืม-คืน บรรณารักษ์หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการโดยค้นหาหนังสือจากชั้นและเปลี่ยนสถานะ 

แนวทางการจัดการค่าปรับทรัพยากรหาย (LO) ในระบบ ALIST และระบบติดตามหนี้สินห้องสมุด

สวัสดีครับ วันนี้มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการค่าปรับทรัพยากรหาย (LO) ในระบบ ALIST และระบบติดตามหนี้สินห้องสมุดมาให้เรียนรู้กัน ซึ่งเป็นเคสที่พบเจอไม่บ่อยนักตั้งแต่มีการจัดทำและให้บริการระบบติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุดขึ้น ประกอบกับตัวผู้ทำระบบเองที่ไม่ได้เข้าใจลักษณะประเภทค่าปรับทั้งหมดของระบบ ALIST อย่างถี่ถ้วนจนสามารถออกแบบวิธีการจัดการที่เหมาะสมในระบบที่พัฒนาแยกออกไปอย่างเช่นระบบติดตามหนี้สินและทรัพยากรค้างส่งของห้องสมุดนี้ แต่เมื่อเจอเหตุการณ์จริง สามารถหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้ จึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่อยากนำมาถ่ายทอดเอาไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของบุ

การเปิดใช้ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการด้วย Tablet

ภาคการเรียนที่ 1/2567 นี้ ห้องสมุดนำเอาระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการด้วย Tablet เข้ามาช่วยรวบรวมความพึงพอใจจากการใช้บริการต่างๆ ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการ IT-Zone แบบทันท่วงทีอีกครั้ง ช่วยให้ห้องสมุดได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้คือสารสนเทศที่มีคุณค่าสูง ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจและประเมินประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างแม่นยำ การเชื่อมโยงข้อมูลนี้จะช่วยให้

การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

12 วิธีง่ายๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากสวัสดิการสำหรับพนักงานที่นับว่าเป็นแรงผลักดันจากทางองค์กรแล้ว เรายังจำเป็นต้องอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับตัวเอง เพื่อให้มีทักษะในการทำงานที่ดี และสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้น วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายๆ ปรับวันละนิด ชีวิตการทำงานก็เปลี่ยน จะมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย!

1. จัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็น