[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 3

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 3 การสร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าดับและไฟฉุกเฉิน โดยการประยุกต์ใช้งานโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ (เสียง, หลอดไฟ LED, เซ็นเซอร์วัดระดับแสงสว่าง) ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Runlinc E32W

ผลสัมฤทธิ์

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 2

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 2 การใช้งานโมดูลหลอดไฟ LED 

ผลสัมฤทธิ์

  • เปิด/ปิดหลอดไฟผ่านแอพได้

อุปกรณ์

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ 66 กิจกรรมที่ 1 สถานี 1

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 1 การใช้งานโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับสวิทซ์แบบกดติดปล่อยดับ

ผลสัมฤทธิ์

  1. เปิด/ปิดเสียงเตือนผ่านแอพได้
  2. เปิด/ปิดเสียงเตือนด้วยการกดสวิตซ์ที่บอร์ดได้

อุปกรณ์

ทำไมโปรแกรม Microsoft Power BI จึงได้รับความนิยมสูงสุด

ความนิยมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ด

ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดมากมาย แต่ทำไม Microsoft Power BI จึงเป็นที่นิยมสูงสุด สามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 1