การแก้ไขปัญหา MySQL shutdown unexpectedly ใน XAMPP

บ่อยครั้งที่นักพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งทำงานอยู่บน localhost และจำลองเครื่องแม่ข่ายด้วย XAMPP มักจะเจอเหตุการณ์ MySQL ฟ้อง error แจ้งปัญหาการทำงานผิดพลาดดังเช่นในภาพ

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ. วิชาการ กิจกรรมที่ 1 สถานี 4 การใช้เซนเซอร์ KY-026 Flame ด้วยบอร์ด Runlinc

เซนเซอร์ KY-026 Flame สามารถตรวจจับความร้อนร่วมกับบอร์ด Runlinc  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ 

ผลสัมฤทธิ์

- ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้

อุปกรณ์

- บอร์ด Runlinc

- โมดูล KY-026 Flame

การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 

12 วิธีง่ายๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากสวัสดิการสำหรับพนักงานที่นับว่าเป็นแรงผลักดันจากทางองค์กรแล้ว เรายังจำเป็นต้องอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับตัวเอง เพื่อให้มีทักษะในการทำงานที่ดี และสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้น วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานง่ายๆ ปรับวันละนิด ชีวิตการทำงานก็เปลี่ยน จะมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย!

1. จัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็น

วัสดุที่ก่อเป็นสารอันตรายในอากาศ

 

มลพิษทางอากาศที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม คือ สารที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง ประกอบไปด้วยก๊าซ ฝุ่นละออง ควันดำ โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย และสารไดออกซิน เป็นต้นมูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้รวบรวมข้อมูลอันตรายจากสารพิษเหล่านี้ ในความ เรื่อง “PM 2.5 กับอุตสาหกรรม ตอนที่ 3: สารมลพิษทางอากาศกับผลกระทบแสนอันตราย”

Policy Watch สรุปบทความจากมูลนิธิบูรณะนิเวศ ตอนที่ 3 ที่อธิบายเกี่ยวกับความอันตรายที่เกิดจากสารพิษในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลที่ประชาชนในฐานะผู้ได้รับผลกระทบต้องรับทราบ ว่าในอากาศที่ใช้หายใจ “อาจมี” สารพิษอะไรปนเปื้อนอยู่บ้าง

มารู้จัก คำว่า "cloud"

cloud คือ

Cloud คือ การให้บริการเก็บข้อมูลและประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ตแทนการใช้เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากรด้าน IT บริการ Cloud มีหลายรูปแบบ เช่น SaaS, PaaS, และ IaaS เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้

PDPA คืออะไร

 

PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) เป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

PowerToys: เครื่องมือสุดลับของ Microsoft Windows ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับคอมพิวเตอร์

 

 

บทนำ

Microsoft PowerToys เป็นชุดเครื่องมือฟรีจาก Microsoft ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบน Windows PowerToys มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้การใช้งาน Windows สะดวกและรวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้งานทั่วไป

คุณสมบัติที่โดดเด่น

  1. FancyZones:

Google Analytics คืออะไร? สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ ที่คุณไม่ควรพลาด

Google Analytics คืออะไร? สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ ที่คุณไม่ควรพลาด

 

Google Analytics คืออะไร?

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ คนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์คือใคร เพศ อายุ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์เป็น PC หรือโทรศัพท์ และมาจากช่องทางไหน Google หรือ Facebook เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ในการทำการตลาด พร้อมวัดผลได้อย่างแม่นยำ หากธุรกิจของคุณมีเว็บไซต์ ก็ไม่ควรพลาดเครื่องมือนี้ และที่สำคัญคุณสามารถใช้ Google Analytics ได้ฟรี!

อ้างอิง https://analytics.withgoogle.com/