ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-331300 โทรสาร 073-333587
เว็บไซต์ http://www.oas.psu.ac.th

Rating

Average: 3.8 (4 votes)