วิธีจัดเก็บหนังสือ

วิธีจัดเก็บหนังสือ

     1. อ่านหนังสืออย่างถูกวิธี

นั่นก็คือ ห้ามรับประทานอาหารในขณะอ่านหนังสือ ถ้าต้องการรับประทานอาหารขณะอ่านหนังสือ อย่าลืมวางผ้าเช็ดปากไว้ข้างๆ เมื่อไม่สามาารถเปิดหนังสือได้ อย่าใช้นิ้วเลียน้ำลาย ใช้ฟองน้ำชุปน้ำหมาดๆแทน การเข้าห้องสมุดบ่อยๆ เพื่ออ่านหนังสือ แน่นอนว่าในห้องสมุดมีระเบียบหรือกฎต่างๆ มากมาย แต่ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ โดยตรงคือไม่ฉีกกรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุคดิจิทัล

 

สรุปการฟังบรรยาย บทบาทและการปรับตัวของห้องสมุดในยุดดิจิทัล กับการจัดการและดูแลรักษาสารสนเทศมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล

 

วิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพในการเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือหนังสือตำราวิชาการ

การเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ/หนังสือตำราวิชาการ ติดลิขสิทธิ์หรือไม่ ?

ยังคงเป็นคำถามที่คลุมเครือ  ภาพประกอบที่เราเอามาใช้ในการจัดทำหนังสือ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รูปที่เราเซฟมาจากอินเทอร์เน็ตมีเจ้าของทุกรูปคะซึ่งถ้าหากเรานำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน หากเจ้าของภาพไม่อนุญาต

ในการตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปเพื่อความมั่นใจ ว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิ์มีวิธีตรวจสอบดังนี้

1. เตรียมรูปภาพที่ต้องการตรวจสอบลิขสิทธิ์ (ใช้รูปภาพเพื่อเป็นตัวอย่างในการให้ความรู้)

การตรวจสอบพื้นที่ใน One Drive

1. เข้า web OneDrive https://emailpsuac-my.sharepoint.com
2. คลิกที่รูปฟันเฟืองด้านขวา เลือก การตั้งค่า OneDrive

3. เมนูด้านซ้ายคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ด้านขวาคลิก เมตริกของที่เก็บข้อมูล

เทคนิคเอกสารที่จะการนำเข้าเพื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคเอกสารที่จะการนำเข้าเพื่อลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การลงรายการดัชนีวารสารลงระบบ ALIST ในฟังก์ชั่น เช็คอินการ์ด

         เมื่อรับวารสารจาการเตรียมตัวเล่มแล้ว ให้คัดเลือกบทความที่จะทำาดัชนีวารสาร อ่าน วิเคราะห์ เนื้อหา และกำหนดหัวเรื่อง ซึ่งจะต้องให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทความให้มากที่สุดอย่างน้อยบทความละ 3 หัวเรื่อง จากนั้นจึงพิจารณาเลือกหัวเรื่องจากคู่มือการให้หัวเรื่อง ปัจจุบันหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ใช้คู่มือหัว เรื่องซึ่งอยู่ในรูปฐานข้อมูล WINISIS และหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Online Thai Subject Headings) คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเมื่อกำหนดหัวเรื่องที่จะนำมาทำดัชนีวารสารได้แล้วหลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลทางบรรณานุกรมลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (Worksheet) หรือสลิป ให้ครบถ

เลขเรียกหนังสือ

เลขเรียกหนังสือ

     เลขเรียกหนังสือ Call Number คือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการค้นหาหนังสือบนชั้น เลขเรียกหนังสือจะประกอบด้วย เลขหมู่หนังสือ Classification  Number และตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งชาวไทย ถ้าเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศใช้อักษรตัวแรกของนามสกุล ผู้แต่ง โดยอักษรตัวแรกใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ผสมกับเลขกำกับอักษรผู้แต่ง และอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องหรือชื่อเรื่องแบบฉบับที่เป็นรายการหลัก