การเพิ่มเลขลำดับในตาราง MS WORD

การเพิ่มเลขลำดับในตาราง MS WORD
1. คลิกที่ cell แรกของตารางที่จะเพิ่มเลขลำดับ

2. กด ปุ่ม Shift ค้าง แล้วเลือก cell สุดท้ายของตารางที่จะเพิ่มเลขลำดับ

แนะนำขั้นตอนการสร้างบทความตามขั้นตอนของระบบ ALIST ในฟังก์ชัน Check-in Card

 

           เดิมทีการสร้างบทความของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยระบบ ALIST เป็นการสร้างบทความจากโมดูล Cataloging แล้วเลือกเมนู Bibliographic Record ซึ่งสามารถทำได้ ให้บริการผ่านหน้า OPAC ได้ แต่ด้วยการสร้างบทความแบบนี้ ไม่ได้เป็นการผูกกับรายการวารสารที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ ทำให้เกิดความไม่ถูกต้องตามที่ระบบ ALITS ได้ออกแบบไว้ ครั้งนี้จึงได้อยากจะแนะนำการขั้นตอนการสร้างบทความที่ถูกต้องตามระบบ ALIST ตามรายละเอียดและเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้

กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ Borrowed Books

                             กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  Top Borrowed Books

         กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  Top Borrowed Books เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการยืม - คืนหนังสือ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น อย่างมีคุณค่ามากที่สุด

Top Borrowed Books คือ เป็นหนังสือที่ผู้ใช้บริการยืมมากที่สุดประจำเดือนนั้นๆ แต่ละเดือนผู้รับผิดชอบงานบริการยืม-คืนจะหาหนังสือยอดนิยมประจำเดือนมาตั้งโชว์ไว้ที่ ชั้น1 หน้าเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ผู้ใช้บริการสามารถหยิบไปอ่านหรือ ยืมออกจากห้องสมุดได้

การขอยกเลิกการเป็นสมาชิกห้องสมุดและรับเงินค่าประกันคืน

                        การขอยกเลิกการเป็นสมาชิกห้องสมุดและรับเงินค่าประกันคืน

เมื่อผู้ใช้ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถมารับเงินค่าประกันคืนได้โดยมาติดต่อที่งานบริการยืม-คืนชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การรับเงินค่าประกันคืนมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้ใช้นำบัตรสมาชิกและใบเสร็จเงินค่าประกันที่ได้รับจากวันที่สมัครสมาชิกมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

สร้างคำถาม/คำตอบ ในระบบตอบคำถามฯ โดยไม่ต้องเข้าออกระบบไปมา

ขอสรุปวิธีการสร้างคำถาม/คำตอบ ในระบบตอบคำถาม ในคราวเดียวโดยไม่ต้อง login ไปมา ทำได้ดังนี้ครับ


1. ให้บรรณารักษ์ login เข้าระบบที่  https://information.oas.psu.ac.th/admin/
2. ไปที่เมนู เนื้อหาข้อมูล
3. คลิก เพิ่ม FAQ ระบุคำถามและคำตอบให้ครบถ้วน
4. ระบุหมวดหมู่
5. คลิก บันทึก 

ใส่ภาพ Background สไตล์ PSU และเรื่องของเสียงกับการแชร์สกรีนใน Zoom

วันนี้ขอแชร์ทิปเล็กๆ เพื่อให้เราใช้งาน Zoom ได้อย่างสนุกขึ้น 2 เรื่องครับ

1. ใส่ภาพ Background สไตล์ PSU 

ไม่อยากให้เพื่อนร่วมการประชุมมองเห็นฉากด้านหลังของเรา การใส่ภาพ background ก็เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยได้ โดย Zoom ได้เตรียมภาพพื้นหลังให้ผู้ใช้งานไว้บ้างแล้ว แต่หากชาวมอ. อยากได้ภาพสวยๆ และมีความเป็นอัตลักษณ์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ PSU Brand โดย Login แล้วไปที่เมนู Download > Virtual Background มีหลายชุดให้เลือกเลย สวยๆ ทั้งนั้น

วิธีการตั้งค่าการใช้งาน NITA 3208R 2D barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย ยี่ห้อ NITA รุ่น 3208R เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายระบบบลูทูธ รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone (รองรับ Android, iOS) มีหัวอ่านประสิทธิภาพสูง อ่านบาร์โค้ดมาตรฐานได้ทุกชนิด โดยสามารถอ่านและส่งข้อมูลได้ทันทีหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในตัวเองได้ รองรับการเชื่อมต่อได้ 3 แบบในเครื่องเดียว ได้แก่ เชื่อมต่อแบบสาย USB/Bluetooth/Radio 2.4G+USB Dongle ขณะนี้ห้องสมุดได้นำเครื่องอ่านบาร์โค้ด NITA รุ่น 3208R มาใช้ที่ประตูทางเข้าเพื่อมให้ผู้ใช้สามารถสแกนเข้าใช้งานห้องสมุดด้วยแอพ ALIST OPAC โดยไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก

การติดตั้ง SSL บน apache2

สำหรับ APACHE2
1. สร้าง DH parameters
#sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 4096

2. เปิดใช้ module headers ของ apache2
#sudo a2enmod headers

3. แก้ไขแฟ้ม  /etc/apache2/mods-available/ssl.conf ดังนี้
SSLProtocol -ALL +TLSv1.2 +TLSv1.3
//บาง OS เช่น CENTOS ใช้ SSLProtocol ALL -TLSv1 -TLSv1.1 -SSLv3 -SSLv2
SSLOpenSSLConfCmd DHParameters "/etc/ssl/certs/dhparam.pem"
SSLHonorCipherOrder on
SSLCompression off
SSLSessionTickets off
SSLOptions +StrictRequire

การเปลี่ยน Bridge IP ของ Docker

IP ของ Docker โดย Default เป็น Private IP Class B มันจะมีปัญหา Network ที่ใช้ Private IP Class B
ในที่นี้เราจะเปลี่ยน Default ของ Docker กัน
1. แก้ไขแฟ้ม /etc/docker/daemon.json เพิ่ม
{
    "default-address-pools":
        [
            {"base":"10.10.0.0/16","size":24}
        ]
}
ถ้ามี ค่าอื่นอยู่ให้ใส่ , หลัง ]
{
    "dns": ["172.18.1.2", "172.18.1.3"],
    "default-address-pools":
        [
            {"base":"10.10.0.0/16","size":24}
        ]
}

Tags