ว่าด้วยการใช้ AI กับงานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ

    ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายในทุก ๆ วงการ รวมทั้งวงการห้องสมุดก็ไม่เว้น ถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงแซงทุกโค้ง ณ ตอนนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่า AI ทุกวงการให้ความสนใจพร้อมกับความกังวลใจมิน้อยว่า AI จะมาแย่งงานจากคนหรือเปล่า เราจะตกงานกันในยามแก่หรือไม่ แต่ถ้าคิดในอีกมุมหนึ่ง ถ้าเราใช้ AI

Google Bard กับการศึกษา: โอกาสและความท้าทายการเรียนรู้แห่งอนาคต

 

Google Bard คืออะไร?

Google Bard เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI  Bard ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งข้อความและโค้ด  

ทำให้ Bard สามารถ:

 • เขียนข้อความ
 • แปลภาษา
 • เขียนโค้ด
 • ตอบคำถาม
 • สรุปเนื้อหา
 • แต่งบทกวี
 • เขียนโค้ดโอกาส

โอกาส

การปรับตัวใช้เครื่องมือ GenAI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

 

GenAI คืออะไร?

GenAI ย่อมาจาก Generative AI เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โค้ด ฯลฯ โดยใช้โมเดล Machine Learning ที่ได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ตัวอย่างเครื่องมือ GenAI

 • สร้างข้อความ: Bard, GPT-3, Jasper
 • สร้างรูปภาพ: Midjourney, DALL-E 2
 • สร้างเสียง: Murf, Resemble AI
 • สร้างวิดีโอ: Synthesia, RunwayML


ประโยชน์ของ GenAI

เคล็ดลับในการใช้งาน ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 1. ระบุคำเฉพาะเจาะจงและอธิบายเนื้อหาที่ต้องการอย่างครอบคลุม: การระบุคำที่เจาะจงและอธิบายเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ ChatGPT มีเนื้อหาเพียงพอสำหรับการทำงานและอธิบายตรงตามความต้องการ และคุณสามารถลดเนื้อหาในข้อความได้ตามต้องการหากต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง.

 2. ขอเนื้อหาเพิ่มเติมหรือขยายเนื้อหาเมื่อต้องการ: ChatGPT เป็นระบบแชทที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความคิดในจุดที่เฉพาะเจาะจง แค่ขอให้ ChatGPT เพิ่มเนื้อหาหรือขยายเนื้อหาให้เต็มที่ก็ได้.

การตั้งค่าอุปกรณ์ runlinc STEMCEL E32W Controller และทดสอบการทำงานเบื้องต้น

STEMCEL E32W Controller คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ จากบริษัท runlinc ที่รองรับการพัฒนาอุปกรณ์ IOT ได้อย่างสะดวก เพราะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในตัวเองและรองรับการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ดและเซ็นเซอร์ผ่าน Web browser ที่ฝังอยู่ในตัวชิปด้วยภาษา HTML/CSS ร่วมกับ JavaScript โดยสำนักวิทยบริการได้จัดซื้อชุด STEMCEL E32W Controller พร้อมกับชุดเซ็นเซอร์ 37-in-1 I/O Sensor Kit สำหรับการเรียนรู้ฝึกพัฒนาพัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่อต่อยอดสู่การเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้าน IoT/AI ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้