[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ กิจกรรมที่ 1 สถานี 2

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 2 การใช้งานโมดูลหลอดไฟ LED 

ผลสัมฤทธิ์

  • เปิด/ปิดหลอดไฟผ่านแอพได้

อุปกรณ์

[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ กิจกรรมที่ 1 สถานี 1

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 1 การใช้งานโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับสวิทซ์แบบกดติดปล่อยดับ

ผลสัมฤทธิ์

  1. เปิด/ปิดเสียงเตือนผ่านแอพได้
  2. เปิด/ปิดเสียงเตือนด้วยการกดสวิตซ์ที่บอร์ดได้

อุปกรณ์

การตั้งค่าอุปกรณ์ runlinc STEMCEL E32W Controller และทดสอบการทำงานเบื้องต้น

STEMCEL E32W Controller คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ จากบริษัท runlinc ที่รองรับการพัฒนาอุปกรณ์ IOT ได้อย่างสะดวก เพราะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในตัวเองและรองรับการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ดและเซ็นเซอร์ผ่าน Web browser ที่ฝังอยู่ในตัวชิปด้วยภาษา HTML/CSS ร่วมกับ JavaScript โดยสำนักวิทยบริการได้จัดซื้อชุด STEMCEL E32W Controller พร้อมกับชุดเซ็นเซอร์ 37-in-1 I/O Sensor Kit สำหรับการเรียนรู้ฝึกพัฒนาพัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่อต่อยอดสู่การเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้าน IoT/AI ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้