การตั้งค่าอุปกรณ์ runlinc STEMCEL E32W Controller และทดสอบการทำงานเบื้องต้น

STEMCEL E32W Controller คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ จากบริษัท runlinc ที่รองรับการพัฒนาอุปกรณ์ IOT ได้อย่างสะดวก เพราะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ในตัวเองและรองรับการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ดและเซ็นเซอร์ผ่าน Web browser ที่ฝังอยู่ในตัวชิปด้วยภาษา HTML/CSS ร่วมกับ JavaScript โดยสำนักวิทยบริการได้จัดซื้อชุด STEMCEL E32W Controller พร้อมกับชุดเซ็นเซอร์ 37-in-1 I/O Sensor Kit สำหรับการเรียนรู้ฝึกพัฒนาพัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่อต่อยอดสู่การเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้าน IoT/AI ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บทความนี้ขอแนะนำวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ runlinc STEMCEL E32W Controller เพื่อทดสอบการทำงานเบื้องต้นและใช้ประกอบการตรวจรับอุปกรณ์ที่จัดซื้อมา

Windows 10 & 11

 1. เสียบสาย USB ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ บอร์ด E32W เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ที่ Network & Internet ไปที่ Mobile hotspot
 3. เปิดการทำงานของ Mobile hotspot
 4. ที่  Properties ให้ตั้งค่า SSD ใหม่ตามรายละเอียดนี้
  - SSID (Name): runlinc
  - Wi-Fi Band: 2.4GHz
  - Password: runlinc1234
 5. รอสักครู่ จะพบอุปกรณ์ทำการเชื่อมต่อเข้ามา 1 รายการ คือตัวคอนโทรลเลอร์ STEMCEL E32W ที่เราเสียบ USB นั่นเอง มีชื่ออุปกรณ์ เลข IP และเลข MAC ตามภาพตัวอย่าง
  ​​​​​​​

 6. ทดสอบเข้า IDE webpage ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตัวนี้ ด้วย URL 192.168.137.xxx/control.html โดยเลข xxx ชุดสุดท้าย คือหมายเลขบนสติกเกอร์สีเหลืองที่ติดอยู่บนชิป (เช่นในภาพนี้คือ 118 จะใช้ URL: http://192.168.137.118/control.html)
  ​​​​​​​

 7. ที่หน้าจอแสดงเว็บเพจที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ให้ทำดังนี้
  1) คลิกปุ่ม Get เพื่อโหลดคำสั่งพื้นฐาน จะปรากฏคำสั่งในกรอบ HTML
  2) คลิกปุ่ม Run Code เพื่อสั่งทำงานคำสั่ง ส่วนหน้าเว็บด้านล่างจะแสดง Interface สำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ตามคำสั่งที่เขียน ประกอบด้วยปุ่ม LED ON และ LED OFF
  ​​​​​​​3) ทดลองคลิกปุ่ม LED ON จะมีไฟสีฟ้าปรากฏที่อุปกรณ์ และคลิกปุ่ม LED OFF เพื่อปิดไฟได้
  ​​​​​​​​​​​​​​

 

มื่อทำครบทุกขั้นตอนตามนี้ แสดงว่าอุปกรณ์ทำงานได้

สำหรับ Windows ที่ต่ำกว่านี้ และระบบปฏิบัติการอื่นๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://runlinc.com/downloads/Setup%20Guide%20for%20STEMSEL%20E32W%20V1.0.pdf

Rating

No votes yet