การเบิกและตรวจสอบพัสดุประจำปี ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560

แนะนำการปฏิบัติเรื่องการเบิกและตรวจสอบพัสดุประจำปี ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

https://www.canva.com/design/DAEro9UOr0U/YO3S3rjUm2TZ80abMyfYMQ/edit?utm_content=DAEro9UOr0U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

หน้าที่ของ รปภ.

หน้าที่ของ รปภ.
1.ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วยลงนามรับ – ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
2.ดูแลระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย
3.รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

ซุปสมุนไพรง่ายๆ

วัตถุดิบ
1.เป็คเทศ (ซาตี) 1 ตัว ประมาณ 2 โล
2.ตะไคร้ 10-15 ต้น
3.กระเทียม 3 หัว 
4.หอมแดง 20 หัว
5.ขา 6 แว่น
6.ขิง 6 แว่น
7.พริกไทยดำ 1 กำมือ
8.เครื่องซุปถึงเล็ก 2 ถุง
9.พริกสด
10.ผักชีฝรั่ง 2 ต้น 
11.น้ำเปล่า 4000 มล.

ไขข้อสงสัย ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ ชั้น 3” คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่มีค่าเบี้ยประกันถูกที่สุด เพราะให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด พูดง่าย ๆ ว่า “ตามราคา” และให้ความคุ้มครองแบบ “ซ่อมเขา ไม่ซ่อมเรา” เพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น เราไปดู “ความคุ้มครอง” ของประกันภัยประเภทนี้ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3 มีอะไรบ้าง ?
ความคุ้มครองหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valves)

 

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valves) คือ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของของไหล เช่น น้ำ อากาศ หรือก๊าชต่างๆ เป็นต้น ภายในวาล์วชนิดนี้เพิ่มส่วนประกอบขึ้นมาคือ ขดลวดพันแม่เหล็ก เป็นตัวกลางที่ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดจะเกิดพลังงานสนามแม่เหล็ก ส่งผลการทำงานปิด-เปิด ช่องการไหลของตัววาล์ว อุปกรณ์ชิ้นนี้มีระบบ เช่น ระบบรถน้ำต้นไม้อัตโนมัต

HDD Regenerator โปรแกรมซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์

 

โปรแกรม HDD Regenerator เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายและสามารถยืดอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ได้ โปรแกรม HDD Regenerator เป็นโปรแกรมที่ควรมีติดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ทุกเครื่อง
คุณสมบัติของโปรแกรม HDD Regenerator

 

 

 

  • สามารถตรวจจับและซ่อมแซม bad sector บนฮาร์ดดิสก์ได้
  • สามารถใช้งานได้กับฮาร์ดดิสก์แบบ HDD และ SSD
  • ใช้งานง่าย
  • มีประสิทธิภาพสูง
  • ฟรี