Agility in Library การปรับ Mindset ของห้องสมุด ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

 

ห้องสมุดเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อสังคมมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย พฤติกรรมการใช้สื่อของผู้คนก็เปลี่ยนไป ห้องสมุดจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

การปรับ Mindset ของห้องสมุดเป็นสิ่งที่สำคัญ จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในอนาคต ต่อไปนี้เป็นแนวทางการปรับ Mindset ของห้องสมุด

วิธีการตั้งค่าการใช้งาน NITA 3208R 2D barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย ยี่ห้อ NITA รุ่น 3208R เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายระบบบลูทูธ รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone (รองรับ Android, iOS) มีหัวอ่านประสิทธิภาพสูง อ่านบาร์โค้ดมาตรฐานได้ทุกชนิด โดยสามารถอ่านและส่งข้อมูลได้ทันทีหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในตัวเองได้ รองรับการเชื่อมต่อได้ 3 แบบในเครื่องเดียว ได้แก่ เชื่อมต่อแบบสาย USB/Bluetooth/Radio 2.4G+USB Dongle ขณะนี้ห้องสมุดได้นำเครื่องอ่านบาร์โค้ด NITA รุ่น 3208R มาใช้ที่ประตูทางเข้าเพื่อมให้ผู้ใช้สามารถสแกนเข้าใช้งานห้องสมุดด้วยแอพ ALIST OPAC โดยไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก

ไปเยี่ยมชมห้องสมุดสาธารณะในไต้หวันกันหน่อย (Taipei Public Library, Beitou Branch)

ในฐานะที่เราเป็นบรรณารักษ์ ไปเที่ยวถึงไต้หวัน จะพลาดการเข้าไปเยี่ยมห้องสมุดในไต้หวันไปได้อย่างไร ห้องสมุดสาธารณะแห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Beitou Library หรือชื่อเต็มๆ ว่า Taipei Public Library, Beitou Branch เป็นห้องสมุดสาธารณะที่ติดอันดับ 1 ใน 25 ห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก (ปี 2012) และเป็นอาคารแห่งแรกในไต้หวันที่ได้ใบรับรองให้เป็น Green Building เปิดให้เข้าใช้งานฟรี ตัวอาคารเป

SMARTPHONE กับบริการเชิงรุกของห้องสมุด

 

สวัสดีครับทุกท่าน

ผมขอส่งเอกสารเรื่อง "Smartphone กับบริการเชิงรุกของห้องสมุด" ในรูปแบบ pdf มาให้ทุกท่าน (โดยเฉพาะท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม/KM ในวันที่ 21-22) ได้เก็บไว้ศึกษาต่อไป


อีกไฟล์หนึ่ง (JFKLibraryNewsandEvents.rar) เป็น Android Application "หอเอฟ" รุ่นทดลองใช้ สำหรับผู้สนใจที่ใช้ Smart Device ค่าย Android ได้นำไปติดตั้งทดสอบการใช้งานและร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป

กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา “กลยุทธ์การตลาด 3.0 เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในอนาคต (Strategic Marketing 3.0 for Library Management in the Future)” ที่จัดขึ้นโดย ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ภายในงานเต็มไปด้วยบุคคลในวงการห้องสมุด (ส่วนใหญ่ระดับอุดมศึกษา) ทั้งไทยและต่างประเทศ (ลาว) หลายท่าน อาทิเช่น คุณเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสร้อยทิพย์ สุกุล EIFL (Thailand) Country Coordinator คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการค