วิธีการแก้ไขเครื่องพิมพ์ slip ทำงานไม่ได้ กรณีเครื่องให้บริการระบบ 64bit (2023)

วิธีการแก้ไขเครื่องพิมพ์ slip ทำงานไม่ได้ กรณีเครื่องให้บริการระบบ 64bit

1. ติดตั้งโปรแกรม ALIST 64bit (setupALIST_64bit.zip)
2. ติดตั้ง fix report error (fix report error 64.zip)
​​​​​​​3. ทดสอบการทำงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
https://emailpsuac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kittisak_k_psu_ac_th/EvDoC-yNOuBKprIgArC3xsYBm1aPKCLZJ16hAW-wO5ys3w?e=6rDpN9

วิธีการตั้งค่าการใช้งาน NITA 3208R 2D barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย ยี่ห้อ NITA รุ่น 3208R เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สายระบบบลูทูธ รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone (รองรับ Android, iOS) มีหัวอ่านประสิทธิภาพสูง อ่านบาร์โค้ดมาตรฐานได้ทุกชนิด โดยสามารถอ่านและส่งข้อมูลได้ทันทีหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในตัวเองได้ รองรับการเชื่อมต่อได้ 3 แบบในเครื่องเดียว ได้แก่ เชื่อมต่อแบบสาย USB/Bluetooth/Radio 2.4G+USB Dongle ขณะนี้ห้องสมุดได้นำเครื่องอ่านบาร์โค้ด NITA รุ่น 3208R มาใช้ที่ประตูทางเข้าเพื่อมให้ผู้ใช้สามารถสแกนเข้าใช้งานห้องสมุดด้วยแอพ ALIST OPAC โดยไม่ต้องใช้บัตรสมาชิก

ระบบ ALIST สามารถทำงานผ่าน Web Base Application และสามารถยืมทรัพยากรผ่านโมบายแอพ OPAC ได้แล้ว

เช้าวันนี้ทีม ALIST ได้ทำการอัพเดตโปรแกรมใหม่เป็นเวอร์ชั่น 4.0.3.25 Release 28/10/2020 โดยสามารถตรวจสอบได้จากเมนู Help -> About  ALIST

รายละเอียดการอัพเดตรอบนี้มีหลายส่วนมากนะครับ เช่น
- ACQ เกี่ยวกับการสั่งซื้อรายการทรัพยากรผ่านทางหน้าจอ OPAC ของผู้ใช้ที่ต้องแนบเหตุผล และช่องทางที่จนท.สามารถดูข้อมูลในส่วนนี้
- CIR เกี่ยวกับการปรับปรุงช่องทางการชำระค่าปรับต่างๆ ขอให้ จนท.บริการยืม-คืนศึกษาทำความเข้าใจโดยละเอียดนะครั

วิธีการดูสถิติการสำรวจการใช้ทรัพยากรในห้องสมุด

วิธีการดูสถิติการสำรวจการใช้ทรัพยากรในห้องสมุด มีวิธีดังนี้
1. ที่ระบบ ALIST ไปที่เมนู Circulation > ประวัติการใช้ทรัพยากรในห้องสมุ
2. เลือกคลิกที่วันที่เก็บข้อมูล แล้วระบุช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น 1 ม.ค. 63-6 ก.พ. 63
3. คลิกปุ่มเรียกดู ระบบจะแสดงประวัติการเก็บข้อมูลออกมาให้
4. คลิกขวาที่ตารางข้อมูลประวัติ เลือก export จะได้ไฟล์ excel มา

การนับจำนวนการสำรวจข้อมูลแยกตามเจ้าหน้าที่ทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 นับเอาเอง มีขั้นตอนดังนี้

การเปลี่ยนรหัสบาร์โค้ดสมาชิก

 

การเปลี่ยนรหัสบาร์โค้ดสมาชิก

1. เข้าระบบ ALIST

2. เลือก Patron Information

3. สแกนบาร์โค้ดสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยน

4. เลือกเมนู Actions >> Replace Barcode 

ว่าด้วยเรื่องของบัญชีสมาชิก (User Account) ระบบห้องสมุด ALIST

 

บัญชีสมาชิก หรือ User Account ที่ระบบห้องสมุดกำหนดขึ้นแก่สมาชิก สำหรับไว้ใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนตัว จอง ต่ออายุการยืม ตรวจสอบวันกำหนดส่งคืนทรัพยากร หรือดูยอดค่าปรับผ่านระบบ OPAC นั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วน นั่นก็คือ Username และ Password

Tags

ระบบ ALIST ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จได้หลังผ่านการอัพเดตเวอร์ชั่นล่าสุด (Version 4.0.3.020 Release: 10/07/2017)

 

หลังจากที่ผู้พัฒนาได้ทำการอัพเดตโปรแกรม ALIST เวอร์ชั่นล่าสุด (Version 4.0.3.020 Release: 10/07/2017) ให้ วข.ปัตตานี ไปเมื่อต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ผู้ใช้โมดูลยืม-คืนได้พบเจอปัญหาเรื่องใบเสร็จ คือไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จจากระบบออกมาได้ หลังจากตรวจสอบรายการ error พบว่า สาเหตุเกิดจากการเรียกใช้งาน Crystal Reports ไม่ตรงกับเวอร์ชั่นที่มีในเครื่องผู้ใช้  ทางออกคือให้ทำการอัพเดต Crystal Reports ใหม่ โดยดาวน์โหลดมาติดตั้งแทนที่ของเดิมไปได้เลย รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้

วิธีการตรวจสอบจำนวนบทความดรรชนีวารสาร

 

//กันลืม

บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านดรรชนีวารสารผ่านระบบ ALIST สามารถตรวจสอบจำนวนบทความที่ทำไว้ในรอบ 6 เดือนได้ด้วยตนเอง โดยการเข้าสู่ระบบ ALIST แล้วไปที่

1. เมนู Tools > Report 
2. ที่หน้า Report เลือกดูในส่วนของ Cataloging Module > รายงานรายการบรรณานุกรมที่ถูกสร้าง แล้วระบุเงื่อนไขการค้นหาดังนี้

ใครเป็นบ่อยเข้ามาอ่าน!! ปัญหาผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ ALIST ได้

 

ปัญหาเบื้องต้นที่บุคลากรมักพบเจอเป็นประจำ เกี่ยวกับการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST นั่นคือการที่ไม่สามารถ Login เข้าใช้งานระบบได้ วันนี้ผมจึงขอสรุปสาเหตุของปัญหาและแนวทางการป้องกัน/แก้ไขให้ได้ทราบกันครับ


สาเหตุที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้และแนวทางแก้ไข

1. บุคลากรไม่มีข้อมูลสมาชิกอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ ALIST 

Tags

การติดตั้ง ALIST บนเครื่อง Windows 8.1 64 bit

 

ในบางครั้งการติดตั้ง ALIST บนเครื่อง Windows 8.1 64 bit อาจจะพบว่าไม่สามารถติดตั้งได้ (เป็นบางเครื่อง) โดยจะขึ้นกล่องข้อความแจ้งเตือนดังรูป ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากตัว Crystal Report ขอให้ผู้ติดตั้งทำการยกเลิกการติดตั้งก่อนแล้วติดตั้งใหม่ด้วยไฟล์นี้ https://opac.psu.ac.th/setupALIST_64bit.zip


 

Tags