ทำไมโปรแกรม Microsoft Power BI จึงได้รับความนิยมสูงสุด

ความนิยมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ด

ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดมากมาย แต่ทำไม Microsoft Power BI จึงเป็นที่นิยมสูงสุด สามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 1 

ขั้นตอนการขอรับค่าเงินค่าประกันสมาชิกภายนอกคืน

ขั้นตอนการขอรับค่าเงินค่าประกันสมาชิกภายนอกคืน

      เมื่อผู้ใช้ต้องการขอรับค่าเงินค่าประกันคืน กรณียกเลิกการเป็นสมาชิกภายนอกแบบยืมได้ จะมีด้วยกัน 2 ประเภท

     1.บุคคลภายนอก ค่าประกัน 250 บาท สำหรับนักเรียน

ตั้งแต่ ป.1 – มัทธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช

การเปลี่ยนรหัสสมาชิก

 

การเปลี่ยนรหัสสมาชิก

    กรณีที่สมาชิกหอสมุดฯ ทำสติ๊กเกอร์รหัสสมาชิกชำรุด สูญหาย สามารถขอรับรหัสสมาชิกหมายเลขเดิม โดยเจ้าหน้าที่พิมพ์รหัสสมาชิกให้ใหม่  หรือหากเกิดเหตุขัดข้อง เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนรหัสสมาชิกได้โดยมีวิธีการดังนี้

1. เข้าระบบ ALIST
2. เลือกเมนูข้อมูลสมาชิก
3. ค้นหาข้อมูลสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนรหัสสมาชิก
4. ที่เมนู Actions เลือก Replace Barcode