Type Title Author Comments Last updated
Blog KM การบันทึกตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร susun.h 0 2 months 3 weeks ago
Blog การสร้าง Link เอกสาร ลงใน Google Drive susun.h 0 2 months 3 weeks ago
Blog KM เรื่องความรู้เรื่อง การปรับตัวแบบ VUCA BANI susun.h 0 2 months 3 weeks ago
Blog วิธีการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่ susun.h 0 2 months 3 weeks ago
Blog กระบวนการการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ susun.h 0 2 months 3 weeks ago
Blog เทคนิคดูแลสุขภาพสำหรับวัยทำงาน susun.h 0 2 months 3 weeks ago
Blog Teamwork ที่มีประสิทธิภาพ susun.h 0 2 months 3 weeks ago
Blog การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน susun.h 0 3 years 10 months ago
Blog 5 ทริคทำงานได้ไหลลื่น ทำงานได้ดีทำงานได้ไว susun.h 0 3 years 10 months ago
Blog เรื่อง แบบฟอร์มหลักในการเขียนโครงการเบื้องต้นที่ต้องเตรียม susun.h 0 3 years 10 months ago
Blog ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อประกอบการจัดทำโครงการ susun.h 0 3 years 10 months ago