เรื่องของครูตชด. (ตำรวจตระเวนชายแดน)

 

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ตชด. และเขียนด้วยความรู้สึก ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ

เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนตชด. ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการติดสอยห้อยตามพี่เปิ้ล (อำนาจ สุคนเขตร์) ไปเก็บข้อมูลวิจัยเรื่อง การใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Opensource) เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้