ไขข้อสงสัย ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ ชั้น 3” คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่มีค่าเบี้ยประกันถูกที่สุด เพราะให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด พูดง่าย ๆ ว่า “ตามราคา” และให้ความคุ้มครองแบบ “ซ่อมเขา ไม่ซ่อมเรา” เพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น เราไปดู “ความคุ้มครอง” ของประกันภัยประเภทนี้ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3 มีอะไรบ้าง ?
ความคุ้มครองหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valves)

 

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valves) คือ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของของไหล เช่น น้ำ อากาศ หรือก๊าชต่างๆ เป็นต้น ภายในวาล์วชนิดนี้เพิ่มส่วนประกอบขึ้นมาคือ ขดลวดพันแม่เหล็ก เป็นตัวกลางที่ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดจะเกิดพลังงานสนามแม่เหล็ก ส่งผลการทำงานปิด-เปิด ช่องการไหลของตัววาล์ว อุปกรณ์ชิ้นนี้มีระบบ เช่น ระบบรถน้ำต้นไม้อัตโนมัต

HDD Regenerator โปรแกรมซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์

 

โปรแกรม HDD Regenerator เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายและสามารถยืดอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ได้ โปรแกรม HDD Regenerator เป็นโปรแกรมที่ควรมีติดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ทุกเครื่อง
คุณสมบัติของโปรแกรม HDD Regenerator

 

 

 

  • สามารถตรวจจับและซ่อมแซม bad sector บนฮาร์ดดิสก์ได้
  • สามารถใช้งานได้กับฮาร์ดดิสก์แบบ HDD และ SSD
  • ใช้งานง่าย
  • มีประสิทธิภาพสูง
  • ฟรี

 

ว่าด้วยการใช้ AI กับงานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ

    ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายในทุก ๆ วงการ รวมทั้งวงการห้องสมุดก็ไม่เว้น ถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงแซงทุกโค้ง ณ ตอนนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นคำว่า AI ทุกวงการให้ความสนใจพร้อมกับความกังวลใจมิน้อยว่า AI จะมาแย่งงานจากคนหรือเปล่า เราจะตกงานกันในยามแก่หรือไม่ แต่ถ้าคิดในอีกมุมหนึ่ง ถ้าเราใช้ AI

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building

       การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี 

การสร้างสุของค์กรด้วย Team Building โดยมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT analysis วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ บ่อแสนวิลล่า จ.พังงา สรุปการวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้ 

       SWOT คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็งStrength จุดอ่อนWeakness โอกาสOpportunity และภัยคุกคามThreat มากำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร

เรื่อง การจัดการรายการทรัพยากร (Item) ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง: กรณีบันทึกข้อมูลบาร์โค้ดวารสารไม่ถูกต้อง

 

เรื่อง การจัดการรายการทรัพยากร (Item) ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง:

กรณีบันทึกข้อมูลบาร์โค้ดวารสารไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนการชำระค่าบริการของผู้ใช้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

 

ขั้นตอนการชำระค่าบริการของผู้ใช้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

   ในปี 2567 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้นำระบบติดตามหนี้สินมาใช้ในการให้บริการชำระค่าปรับของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการไม่ค่อยพกเงินสดแต่จะมีแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือ ทำให้เวลามีค่าปรับผู้ใช้บริการจะโอนเงินเข้าในบัญชีของเจ้าหน้าที่โดยตรง และเจ้าหน้าที่จะต้องนำเงินสดไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน ทำให้ยุ่งยากสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ดังนั้นทางหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จึงได้พัฒนาระบบติดตามหนี้สินขึ้นเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้