การลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนการใช้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ผ่าน LINE Notify

บริการต่างๆ ของหอสมุด จะมีการแจ้งผู้ใช้หลังใช้บริการ ด้วยวิธ๊การต่างๆ เช่นระบบ ALIST การจองห้อง จะมีอีเมลแจ้งไปยังผู้ใช้ แต่บางบริการจะไม่มีการแจ้งไปยังผู้ใช้หลังช้บริการ แช่น การเข้าใช้คอมพิวเตอร์ ณ จุดให้บริการ ITZONE การเติมโควต้า ถ่ายเอกสาร/พิมพ์

ขอ UserID ของ LINE

โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ LINE ทุกคนจะมี Line User ID และ Line Display Name ไว้ใช้งาน แต่ส่วนมากจะจำสับสนระหว่าง Line User ID และ Line Display Name ซึ่ง้ขอแตกต่างของทั้งสองนี้คือ

Line User ID คือชื่อที่มีไว้สำหรับให้คนอื่นหา account ของเราเจอ และแอดมา
Line Display Name คือ ชื่อที่เราตั้งไว้ให้คนอื่นเห็น เวลาเรา Chat

ซึ่งทั้งสองตัวใช้กับผู้ใช้มนุษย์ที่ใช้โปรแกรม LINE

แล้ว UserID ของ LINE ในบทความนี้คือะไร

Tags

การขอ token ของ line notify

คู่มือการสมัครใช้บริการ LINE Notify
เป็นขั้นตอนการสมัครใช้บริการ LINE Notify เพื่อนำ token ไปใช้งานในระบบแจ้งเตือนบริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผ่าน  LINE ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้เข้าเว็บที่ https://notify-bot.line.me/en/ แล้วเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนโดยใช้มือถือสแกนบาร์โค้ดไปที่ QR Code ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดง QR Code LINE Notify