การล็อคบัญชีผู้ใช้ เมื่อกรอกรหัสผิด 5 ครั้ง ใน Drupal 7

Drupal 7 จะมีระบบในการเข้าสู่ระบบที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
โดยจะทำการล็อคบัญชีผู้ใช้ เมื่อมีการกรอกรหัสผิดพลาดเกิน 5 ครั้ง ซึ่งจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้เห็น พร้อมลิงค์สำหรับทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ (ลืมรหัสผ่าน) ซึ่งนี่เป็นฝั่งของผู้ใช้
สำหรับผู้ดูแลระบบเองก็สามารถทำการรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้เช่นกัน หรืออาจจะรอ 6 ชั่วโมง สำหรับให้ระบบรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้เอง