ติดตั้ง php sqlsrv

1. ตรงสอบ version ของ php
    $php -v
    PHP 7.4.3-4ubuntu2.19 (cli) (built: Jun 27 2023 15:49:59) ( NTS )
    Copyright (c) The PHP Group
    Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
        with Zend OPcache v7.4.3-4ubuntu2.19, Copyright (c), by Zend Technologies|
2. ติดตั้ง sqlsrv และ pdo_sqlsrv
    php8
        $sudo pecl install pdo_sqlsrv

User frosting /MODERN USER MANAGEMENT FOR PHP

 

User frosting เป็นระบบ Starter สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการฟังก์ชั่น User Management (ต้องการทุกระบบงานนั่นแหละ) แบบที่มีการแบ่งสิทธิพื้นฐาน Role & Permission มาให้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบสะดวก รวดเร็วขึ้นเยอะมาก เพราะฟังก์ชั่นที่ว่านี้เกือบจะทุกระบบต้องมีใช้งานกัน แต่ใช้เวลาทำตรงนี้นานมาก (ไม่ชอบพึ่งพา Framework) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ project ขนาดเล็ก ตัวระบบ admin ที่ทำออกมาก็หน้าตาสวยงาม