คู่มือการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง คู่มือการจัดการฐานข้อมูลสมาชิก โดย นางพนิตา แวดือรามัน ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3.5 (2 votes)