การสร้างสร้าง label ด้วย Microsoft Word

1. สร้าง file ขึ้นมา 2 file เป็น Microsoft Word 1 file และ Microsoft Excel 1 file ดังรูป

2. ใน file Microsoft Excel คือ สิ่งที่จะพิมพ์ใน label ดังรูป

3. เปิด file Microsoft Word เลือก การส่งจดหมาย > เริ่มจดหมายเวียน > ตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนทีละขั้นตอน

4.  เลือก ป้ายผนึก หรือ label คลิดถัดไป

5.  เลือกตัวเลือกป้ายผนึก

6. คลิก สร้างป้ายผนึก

7. กรอกรายละเอียดของ label ดังรูป

แล้วคลิกตกลง

   

คลิกตกลงอีกครั้ง

8. คลิก เลือกผู้รับ ที่มุมขวาล่าง

9. คลิกเรียกดู

    เลือก file Microsoft Excel ที่สร้าง

    เลือก Sheet1$ (Sheet ที่สร้างเอาไว้)

   

    คลิกตกลง

10. คลิกถัดไป

11. คลิกรายการเพิ่มเติม

    เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์แล้วคลิก แทรก

    ตกแต่งตามต้องการ

    หลังตกแต่ง

    จากนั้นคลิก ปรับปรุงป้ายผนึกทั้งหมด แล้วคลิกถัดไป

12. คลิกถัดไป

13. คลิก การพิมพ์

    เลือกสิ่งที่จะพิมพ์ คลิกตกลง

เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกตกลง

   

 

Rating

Average: 3.5 (2 votes)