การตั้งค่าใน Word สำหรับการพิมพ์ 2 หน้า ที่มีระยะขอบกระดาษซ้าย-ขวาไม่เท่ากัน

เนื้อหานี้เกิดจากนักศึกษาปริญญาเอกโทรมาสอบถามเรื่องการจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ซึ่งมีลักษณะการพิมพ์ 2 หน้าหรือพิมพ์หน้า-หลังนั่นเอง โดยที่มีระยะขอบกระดาษด้านบนและด้านใน 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านนอก 1 นิ้ว หากเป็นการตั้งค่าตามปกติเมื่อพิมพ์ออกมาจะขอบกระดาษด้านนอก (หน้า-หลัง) จะไม่ตรงกัน ซึ่งนักศึกษาปริญญาเอกบอกว่าไม่อยากให้ตัวเล่มออกมาดูพิการแบบนั้น

การอบรมเทคนิคการใช้ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมของสำนักวิทยบริการ เรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ โดย อาจารย์ณรงค์ บางท่าไม้ เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2558

วิทยากรให้ข้อคิดเริ่มต้นว่า

"น้ำเต็มแก้ว หรือ น้ำครึ่งแก้ว"
อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง Word ขอให้เปิดใจก่อน แล้วจะได้อะไรมากกว่าที่คิด

เราอบรมกับ Word 2010 ซึ่งวิทยากรบอกว่ายังมีปัญหาเรื่องช่องไฟเวลาพิมพ์งาน แต่ก็สามารถบรรเทาปัญหานี้ได้และสามารถใช้งานได้ดี