การตั้งค่าใน Word สำหรับการพิมพ์ 2 หน้า ที่มีระยะขอบกระดาษซ้าย-ขวาไม่เท่ากัน

เนื้อหานี้เกิดจากนักศึกษาปริญญาเอกโทรมาสอบถามเรื่องการจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ซึ่งมีลักษณะการพิมพ์ 2 หน้าหรือพิมพ์หน้า-หลังนั่นเอง โดยที่มีระยะขอบกระดาษด้านบนและด้านใน 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านนอก 1 นิ้ว หากเป็นการตั้งค่าตามปกติเมื่อพิมพ์ออกมาจะขอบกระดาษด้านนอก (หน้า-หลัง) จะไม่ตรงกัน ซึ่งนักศึกษาปริญญาเอกบอกว่าไม่อยากให้ตัวเล่มออกมาดูพิการแบบนั้น