ความรักและความผูกพันธ์ของนัก CATALOG กับ Online Thai Subject Headings

       นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สำคัญที่ผู้เขียนได้รับจากการเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ จากเดิมเคยเป็นบรรณารักษ์บริการคอยให้คำปรึกษาและบริการผู้ใช้บริการมาเป็นเวลาราวๆ 4-5 ปี สู่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่นั่นคือการเป็นบรรณารักษ์งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทำหน้าที่หลักเป็นบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย เนื่องด้วยตัวผู้เขียนก็ร่ำเรียนจบมาแล้วก็หลายปี คล้ายๆ ว่าจะส่งมอบสรรพวิชาความรู้ด้าน Catalog คืนให้แก่อาจารย์ผู้สอนไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมองอันน้อย