ไขข้อสงสัย ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ ชั้น 3” คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่มีค่าเบี้ยประกันถูกที่สุด เพราะให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด พูดง่าย ๆ ว่า “ตามราคา” และให้ความคุ้มครองแบบ “ซ่อมเขา ไม่ซ่อมเรา” เพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น เราไปดู “ความคุ้มครอง” ของประกันภัยประเภทนี้ ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3 มีอะไรบ้าง ?
ความคุ้มครองหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะให้ความครองเฉพาะทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารภายในรถเท่านั้น
2.คุ้มครองชีวิตของผู้เอาประกัน และบุคคลภายนอก
เมื่ออุบัติเหตุครั้งนั้น ๆ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เอาประกัน ผู้โดยสารในรถ และบุคคลภายนอก จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
3.
คุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองเฉพาะผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4.คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
กรณีที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลายเป็นคดีความ บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าประกันตัวให้กับผู้เอาประกัน หรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจาก

 

 

 

 

 

Rating

No votes yet