หนังสือสำรองพจนานุกรม

 

หนังสือสำรองพจนานุกรม คือหนังสือพจนานุกรมที่อยู่บนชั้นอ้างอิงมีสถานะที่ยืมไม่ได้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น หากต้องการยืมจะต้องติดต่อผ่านบรรณารักษ์ และจะต้องจดบันทึกลงในแฟ้มยืมทรัพยากรออกนอกห้องสมุด ทางหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จึงลดขั้นตอนการยืมหนังสือพจนานุกรมได้โดยใช้หลักการของการทำหนังสือสำรอง ให้ยืมได้ 1 วัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ และสามารถนำมาทำการยืม-คืน หนังสือในระบบ ALIST เพื่อให้มีสถิติในการยืม-คืนและเพิ่มการใช้หนังสือพจนานุกรมมากขึ้น

สถานที่จัดเก็บ จากเดิมอยู่ที่อาคาร 17 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ชั้น 2 บริเวณชั้นหนังสืออ้างอิง และเจ้าหน้าที่ได้ทำการย้ายลงมาชั้น 1 อาคาร 22 สำนักวิทยบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ สามารถให้ยืมได้ 1 วัน ในกรณีเกินกำหนดส่งจะมีค่าปรับ 10/ เล่ม

 

ขั้นตอน

1 นำหนังสือพจนานุกรมที่จะทำหนังสือสำรอง

          2. ปรับปรุงสถานะหนังสือให้เป็นหนังสือสำรอง ยืมได้ 1 วัน

          3. ติดสติ๊กเกอร์ “พจนานุกรมยืมได้ 1 วัน ที่หน้าปกหนังสือ และสติ๊กเกอร์ ยืมได้ 1 วัน ที่ใบวันกำหนดส่ง เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือสำรองที่สามารถยืมได้ 1 วัน ดังภาพที่ 1

               

 

ภาพที่ 1 ติดสติกเกอร์ หน้าปกหนังสือพจนานุกรมและใบวันกำหนดส่ง

 

 

4. เมื่อติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว นำมาให้บริการอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์ ยืม-คืน ชั้น 1 จะมีป้าย หนังสือพจนานุกรม ยืมได้ 1 วัน ดังภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2 ชั้นหนังสือพจนานุกรมพร้อมบริการ

 

 

 

 

 

 

Rating

No votes yet