การสร้าง Mail Group บน @psu

1. เข้าไปที่ webmail ของ outlook (https://outlook.office.com/mail/) คลิกการาตั้งค่าดังรุป

2. คลิก ทั่วไป > กลุ่มการกระจาย > พอร์ทัลนี้

3. จะปรากฏหน้าแสดง Group Mail โดยที่ ด้ายซ้าย คือ Group Mail ที่เราเป็นสมาชิก ด้านขวาคือ Group Mail ที่เราเป็นเจ้าของ

4. เพิ่ม Group Mail ใหม่โดยการคลิกที่เครื่องหมาย + ด้ายขวา

5. กรอกรายละเอียดให้ครบ แล้วคลิกบันทึก

6. ถ้าไม่สามารถสร้าง Group Mail นี้ได้แสดง Error ดังรูป

7. ถ้าสามารถสร้าง Group mail ได้จะแสดงดังรุป

8. แก้ไข Group Mail ที่เราเป็นเจ้าของ ให้คลิกที่ชื่อ Group Mail ที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ที่รูปดินสอ

      หรือดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ Group Mail ที่ต้องการแก้ไข
9. จะแสดงหน้าต่างดังรูป


10. การเพิ่มสมาชิกเข้า Group Mail คลิกการเป็นสมาชิก คลิกเครื่องหมาย +

     คลิก All Users > กรอกชื่อ Email ที่ต้องการ แล้วคลิก เครื่องหมาย +
    เมื่อเพ่มครบแล้วบันทึก

11. การลบสมาชิกออกจาก Group Mail คลิกการเป็นสมาชิก เลือกสมาชิกที่ต้องการลบ คลิกเครื่องหมาย -
12. เมื่อจัดการเรียบร้อยหมดแล้วคลิก บันทึก

Tags

Rating

Average: 5 (2 votes)