การสืบค้นข้อมูลนักวิจัย ในฐานข้อมูล Scopus

1. เข้าสู่เว็บไซต์
www.scopus.com2. คลิกเมนู Authors

 3. กรอกนามสกุลนักวิจัย จากนั้นคลิก Search
4. ปรากฏรายละเอียดนักวิจัย

Rating

Average: 5 (1 vote)