รายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน/ปี

เมื่อบุคลากรต้องการทราบว่า วัสดุในแต่ละเดือน/ปี ยังมีเหลือเท่าไร และสามารถเบิกวัสดุในงานที่จะทำนั้น ได้ตามที่ต้องการหรือเปล่า โดยเข้าไปตรวจสอบในระบบ OAR SMART OFFICE  ดังนี้

1.ไปที่ secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/

2.ไปที่รายงาน สามารถดูได้ในเอกสารประกอบเนื้อหา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

No votes yet