มารู้จัก คำว่า "cloud"

cloud คือ

Cloud คือ การให้บริการเก็บข้อมูลและประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ตแทนการใช้เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากรด้าน IT บริการ Cloud มีหลายรูปแบบ เช่น SaaS, PaaS, และ IaaS เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้

Rating

No votes yet