การใช้ Visual Studio Code และ SSH เพื่อรีโมตไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของสำนักวิทยบริการ

 

 

Visual Studio Code (VS Code) เป็นเครื่องมือแก้ไขโค้ดที่ทรงพลังและมีฟีเจอร์มากมาย หนึ่งในฟีเจอร์ที่สำคัญคือการใช้ SSH เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ทำให้คุณสามารถแก้ไขไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรงจาก VS Code ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีการใช้ VS Code เพื่อรีโมตไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของสำนักวิทยบริการ

การติดตั้งและการตั้งค่า

 1. ติดตั้ง Visual Studio Code:

 2. ติดตั้ง Remote Development Extension Pack:

  • เปิด VS Code และไปที่ส่วน Extensions (สามารถกด Ctrl+Shift+X เพื่อเปิด)
  • ค้นหา Remote Development และคลิก Install เพื่อทำการติดตั้ง Extension Pack นี้ ซึ่งรวมถึง Remote - SSHRemote - Containers, และ Remote - WSL

การตั้งค่าและการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

 1. การตั้งค่า SSH:

  • คุณจำเป็นต้องมีการตั้งค่า SSH Key บนเครื่องของคุณและบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณยังไม่มี สามารถสร้างได้โดยใช้คำสั่ง:
   ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
   

    

  • หลังจากสร้าง SSH Key ให้ทำการคัดลอก Public Key ไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยใช้คำสั่ง:
   ssh-copy-id username@remote_host
   

    

  • เปลี่ยน username เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ และ remote_host เป็น IP หรือชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์
 2. การตั้งค่า Remote - SSH ใน VS Code:

  • เปิด VS Code และกด Ctrl+Shift+P เพื่อเปิด Command Palette
  • พิมพ์ Remote-SSH: Connect to Host... และเลือกคำสั่งนี้
  • เพิ่มการเชื่อมต่อใหม่โดยพิมพ์ ssh username@remote_host แล้วกด Enter
  • ถ้าต้องการเก็บการตั้งค่าไว้ถาวร ให้เลือกไฟล์ ~/.ssh/config เพื่อเพิ่มการตั้งค่า SSH ของคุณ:
   Host alias_name HostName remote_host User username IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
   

   เปลี่ยน alias_name เป็นชื่อที่คุณต้องการใช้อ้างอิงถึงเซิร์ฟเวอร์นี้

 3. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์:

  • หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้น คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการใช้ Command Palette (Ctrl+Shift+P) และพิมพ์ Remote-SSH: Connect to Host... แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
  • เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะเห็นโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ใน VS Code Explorer

การแก้ไขไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์

 • เมื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณสามารถเปิดไฟล์และทำการแก้ไขได้เหมือนกับการแก้ไขไฟล์บนเครื่องของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะถูกบันทึกโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • คุณสามารถใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ของ VS Code เช่น Debugging, Terminal และ Extensions ต่างๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาและการจัดการโค้ดของคุณ

สรุป

การใช้ Visual Studio Code ร่วมกับ SSH เป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการรีโมตไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของสำนักวิทยบริการ ด้วยขั้นตอนการติดตั้งและการตั้งค่าที่ง่ายดาย คุณสามารถเชื่อมต่อและจัดการไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 

Rating

No votes yet