ขั้นตอนการชำระค่าบริการของผู้ใช้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

 

ขั้นตอนการชำระค่าบริการของผู้ใช้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

   ในปี 2567 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้นำระบบติดตามหนี้สินมาใช้ในการให้บริการชำระค่าปรับของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการไม่ค่อยพกเงินสดแต่จะมีแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือ ทำให้เวลามีค่าปรับผู้ใช้บริการจะโอนเงินเข้าในบัญชีของเจ้าหน้าที่โดยตรง และเจ้าหน้าที่จะต้องนำเงินสดไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน ทำให้ยุ่งยากสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ ดังนั้นทางหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จึงได้พัฒนาระบบติดตามหนี้สินขึ้นเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้

1. เข้าระบบ ALIST เพื่อทำการคืนหนังสือในระบบ ถ้าหนังสือเกินกำหนดจะปรากฏยอดค่าปรับเกิดขึ้น 

2. เข้าสู่ฐานข้อมูลติดตามหนี้สินของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ใส่  Username และ Password ดังภาพ

2. คลิก เมนูโปรแกรมชำระหนี้สิน ดังภาพ

3. ป้อน เลขที่สมาชิก และคลิกตรวจสอบ ดังภาพ

4. คลิกชำระหนี้สิน 

5. ผู้ใช้บริการสแกน QR Code เพื่อชำระเงิน

6. ระบบแจ้งการชำระเงินสำเร็จ 

7. เสร็จขั้นตอน เงินจะเข้าบัญชีของสำนักวิทยบริการโดยตรง

 

Rating

No votes yet