ทำไมโปรแกรม Microsoft Power BI จึงได้รับความนิยมสูงสุด

ความนิยมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ด

ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดมากมาย แต่ทำไม Microsoft Power BI จึงเป็นที่นิยมสูงสุด สามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 1 

ภาพที่ 1  2022 gartner magic quadrant for analytics and business intelligence platforms (Yellowfin, 2022)

จากภาพที่ 1 พบว่า โปรแกรม Power BI ของ Microsoft ถูกจัดอันดับให้เป็นโปรแกรมที่นิยมสูงสุด รองรองลงมาคือ Salesforce (Tableau) โดยมีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

1) มีฟรีเวอร์ชันให้ใช้ แต่ถึงแม้จะมีฟรีเวอร์ชันให้ใช้งาน แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ อยู่พอสมควร หากทดลองใช้จนคุ้นเคยแล้วติดใจ ก็สามารถขยับขึ้นไปที่เวอร์ชัน Pro หากต้องการขีดความสามารถในการทำงานที่มากขึ้น
2) รองรับ Data Sources มากมาย ที่เราสามารถดึงข้อมูลมาใช้กับ Power BI ตัวสำคัญ ๆ เช่น SQL Database ไปจนถึงซอฟต์แวร์ Third Party ค่ายใหญ่ ๆ เช่น Salesforce, Google Analytics และอื่น ๆ
3) ไม่ต้อง Coding เราสามารถคอนฟิกค่าต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามที่เราต้องการได้ หรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่คุ้นเคยบน Excel ที่มีการทำงานที่คล้ายกันก็ได้ ตรงนี้นับว่าเป็นการทำงานที่ยืดหยุ่นมาก โดยเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์บน Excel จะใช้เวลาไม่นานในการเรียน Power BI เพื่อต่อยอดการทำงาน
4) แชร์รีพอร์ตและแดชบอร์ดง่ายและยืดหยุ่นมาก เนื่องจาก Power BI เป็นของไมโครซอฟต์ เจ้าของเดียวกับ Office 365 จึงจัดอยู่ในระบบ Ecosystem เดียวกัน หรือเรียกได้ว่าอยู่ในระบบนิเวศทางซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ดี จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะแชร์รีพอร์ตหรือแดชบอร์ดให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม Office 365 หรือจะให้เข้าถึงแบบออนไลน์โดยการ Publish ขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม Power BI Service และเปิดแชร์ให้สมาชิกเข้ามาดูรีพอร์ต

ที่มา :

กิตติพงศ์ เนียมเจริญ. (2564). Practical Data Visualization with Power BI. นนทบุรี: ไอดีซีฯ.

Yellowfin. (2022). 2022 Gartner magic quadrant for analytics and business intelligence platforms, form https://www.yellowfinbi.com/campaign/gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-bi-platforms-2022

Rating

Average: 3 (2 votes)