ทำไมโปรแกรม Microsoft Power BI จึงได้รับความนิยมสูงสุด

ความนิยมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ด

ในปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดมากมาย แต่ทำไม Microsoft Power BI จึงเป็นที่นิยมสูงสุด สามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 1