การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคคลภายนอก

ผลงานการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง การใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของบุคคลภายนอก โดย จันทิมา จริยวัตกุล ตำแหน่งใหม่ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3.5 (2 votes)