การทำบัตรสมาชิกในระบบ ALIST

 

1. เข้าระบบอัตโนมัติ ALIST เลือก

 2. ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ “ข้อมูลสมาชิก”
                      2.1. เลือกเมนูเพิ่มข้อมูลสมาชิก และกรอกรายละเอียดตามภาพ

                      2.2  พิมพ์เลขบาร์โค้ดจากแฟ้มในช่อง “บาร์โค้ด”


                      2.3  กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้บริการดังภาพ

                      2.4  ภาพผู้ใช้บริการ


                      2.5  บันทึกข้อมูล

 

Rating

No votes yet