การเปลี่ยนรหัสสมาชิก

 

การเปลี่ยนรหัสสมาชิก

    กรณีที่สมาชิกหอสมุดฯ ทำสติ๊กเกอร์รหัสสมาชิกชำรุด สูญหาย สามารถขอรับรหัสสมาชิกหมายเลขเดิม โดยเจ้าหน้าที่พิมพ์รหัสสมาชิกให้ใหม่  หรือหากเกิดเหตุขัดข้อง เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนรหัสสมาชิกได้โดยมีวิธีการดังนี้

1. เข้าระบบ ALIST
2. เลือกเมนูข้อมูลสมาชิก
3. ค้นหาข้อมูลสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนรหัสสมาชิก
4. ที่เมนู Actions เลือก Replace Barcode

5. ระบบขึ้นข้อความแจ้งเตือน ให้ตอบ Yes

6. ระบบแสดงหน้าจอให้ใส่รหัสผ่านสำหรับเจ้าหน้าที่ 
7. ระบบแสดงหน้าจอให้ใส่รหัสสมาชิกใหม่ เมื่อใส่รหัสใหม่เสร็จแล้วให้ตอบตกลง

8. ระบบแจ้งข้อความ เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้ว 

9. เสร็จสิ้นกระบวนการ

 

Rating

Average: 2 (1 vote)