การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจำเดือน/ปี

เมื่อบุคลากรต้องการทราบว่า ในแต่ละเดือน/ปี ได้มีการจัดซื้อและได้ใช้เงินไปเท่าไร สามารถเข้าไปดูได้ที่ ระบบ OAR SMART OFFICE ดังนี้

1.ไปที่ secret.oas.psu.ac.th/oarsmart/

2.ไปที่รายงาน ดูตามตัวอย่างในไฟล์เอกสารประกอบเนื้อหา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

No votes yet