มารู้จัก LINE Notify คืออะไร?

Line Notifyคือ บริการที่ Line ได้เตรียมไว้ให้ในรูปแบบของ API ให้กบนักพัฒนานััน สามารถนําไปใช้ต่อยอด พัฒนาโปรเจค ที่มีความต้องการส่งข้อความในการแจ้งเตือนเข้าไปยัง บัญชีส่วนตัวของเรา หรือกลุ่มได้

อ้างอิง https://medium.com/artisan-brain-academy/

Rating

No votes yet