การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

สรุปฟังบรรยาย เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

​​​​​​​การเกิดอคคีภัยหรือเพลิงไหม้ถือเป็นเรื่องราวที่อัตรายและร้ายแรงที่สุดเหมือนโบราณกล่าวว่าโจรปล้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้แค่ครั้งเดียว เพราะเหตุไฟไหม้เป็นการทำลายล้างที่น่ากลัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถควบคุมมันได้ในทันทีทันใด กว่าจะจัดการควบคุมได้ มันก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงไปแล้ว

          การป้องกันถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งปกติคนทั่วไปหากมีเพลิงไหม้ไม่ว่าสาเหตุเกิดขึ้นมาจากอะไรก็จะเกิดความวิตกและกลัวทำอะไรไม่ถูกและไม่สามารถควบคุมเพลิงในเบื้องต้นได้ขาดสติจนทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องเกิดความเสียหายอย่างหนัก

          การที่ได้มีโอกาสอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้งที่หน่วยงานได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจของพนักงานเมื่อพบกับสถานการณ์จริงจะต้องปฏิบัติอย่างไร

          การอพยบหนีไฟ

          วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้พนักงานทราบขั้นตอนต่างๆเมื่อเกิดเหตุการเพลิงไหม้

  2. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัยต่างๆ

  3. เพื่อให้พนักงานไม่เกิดการสูญเสียถึงกับชีวิต

          ข้อแนะนำ

  1. รู้จักจุดรวมพล

  2. เรียนรู้ทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์การหนีไฟต่างๆ

  3. รู้จักการใช้ช่องทางการหนีไฟ ทำความเข้าใจกับบันไดหนีไฟ

  4. ตรวจเช็คบันไดหนีไฟ อย่าให้มีสิ่งของวางขวางทาง และยังใช้งานได้จริงอยู่เสมอ

  5. รู้จักการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง

          ซักซ้อมอพยบหนีไฟ

  1. จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ เปิดเสียงกริ่งเตือนภัย

  2. อพยบพนักงานทุกคนมายังจุดรวมพล

  3. สำรวจพนักงานทุกคนจนครบ หากไม่ครบให้แจ้งหัวหน้าชุดที่รับผิดชอบตามลำดับ

          การป้องกันอัคคีภัย

 1.  จำลองการดับไฟที่เกิดจากแก๊สหุงต้ม

          - ไฟลุกติดในกระทะ ให้ใช้ฝาปิดเพื่อดับไฟ หรือเติมน้ำมันพืชเพื่อค่อยๆลดความแรงของไฟ แต่ห้ามใช้น้ำเทลงไปในกระทะเพื่อคิดจะดับไฟเป็นอันขาด

          - ไฟลุกติดจากหัวถังแก็สรั่ว ให้ปิดวาล์ว หรือใช้ผ้าปิดตรงจุดที่ไฟพุ่งออกมาได้เลย ด้วยความระมัดระวัง

 2.  จำลองการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงไวไฟ

          - ไฟลุกติดบริเวณแคบๆ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดๆ คลุมปิดให้มิด

          - ไฟลุกติดบริเวณกว้าง ให้ใช้ถังดับเพลิงเพื่อควบคุมไฟเท่านั้น

 

 

 

Rating

Average: 5 (1 vote)