วิธีสืบค้นราชกิจจานุเบกษา เหรียญราชการชายแดน

 

         เหรียญราชการชายแดน (อังกฤษ: The Border Service Medal) ใช้อักษรย่อว่า ช.ด. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษ ตามพระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2497

สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน
- ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือองค์การของรัฐบาลทุกแห่ง ตลอดจนให้ได้รับยาบำบัดรักษาโรคโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- ได้ลดค่าโดยสารยานพาหนะ คือ รถราง รถไฟ รถยนต์โดยสารประจำทาง เรือเดินทะเล ที่เป็นของรัฐบาลหรือองค์การ และบริษัทในความควบคุมของรัฐบาลลงกึ่งหนึ่งของอัตราธรรมดา

อ้างอิง
 พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00020485.PDF
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/059/1.PDF

 

วิธีสืบค้นเหรียญราชการชายแดน
1.    เข้าสู่เว็บไซต์  http://103.28.101.10/hrsearch/p_frontier.php ซึ่งเป็นระบบค้นหาผู้ที่ได้รับเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน
2.    กรอกชื่อ นามสกุล โดยต้องกรอกให้ครบ และถูกต้อง จากนั้นคลิก ค้นหา

3.    ปรากฏผลการสืบค้น
4.    คลิกที่ ราชกิจจานุเบกษา เพื่อเข้าดูราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
​​​​​​​

​​​​​​​

 

 

Rating

Average: 2.6 (41 votes)