การสร้างทีมและวัฒนธรรมแบบ Agile ของ SCB10X

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SCB ได้ก่อตั้ง SCB10X ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

SCB10X มีแนวทางการทำงานแบบ Agile ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมขนาดเล็ก ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทีม SCB10X ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการสร้างทีมและวัฒนธรรมแบบ Agile ของ SCB10X ประกอบด้วยหลักการสำคัญ ดังนี้

ความไว้วางใจและความเชื่อใจ ทีม SCB10X ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและความเชื่อใจระหว่างสมาชิกในทีม สมาชิกทุกคนในทีมได้รับการส่งเสริมให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

การสื่อสารและความร่วมมือ ทีม SCB10X ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม สมาชิกทุกคนในทีมได้รับการส่งเสริมให้สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

การเรียนรู้และการพัฒนา ทีม SCB10X ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาของสมาชิกในทีม สมาชิกทุกคนในทีมได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ

ความยืดหยุ่นและปรับตัว ทีม SCB10X ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและปรับตัว สมาชิกทุกคนในทีมได้รับการส่งเสริมให้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

แนวทางการสร้างทีมและวัฒนธรรมแบบ Agile ของ SCB10X ประสบความสำเร็จในการช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ทีม SCB10X ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SCB Easy ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Mobile Banking ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย

แนวทางการสร้างทีมและวัฒนธรรมแบบ Agile ของ SCB10X สามารถนำไปใช้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

ที่มา : โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

บรรยาย: 
ทีม SCB10X

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Rating

Average: 3 (2 votes)