Agile innovation:methodologies and outcomes

 

Agile innovation เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมแบบยืดหยุ่นและรวดเร็ว โดยเน้นการทำงานเป็นระยะสั้นๆ (sprint) ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Methodologies หรือวิธีการในการพัฒนานวัตกรรมแบบ Agile มีหลายวิธี เช่น

เราพัฒนา องค์กรก็พัฒนา เราไม่พัฒนา เราก็สูญพันธุ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม" เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี แม้ผมเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยภาระกิจบันทึกโทรทัศน์วงจรปิด จึงไม่สามารถรจดบันทึกอย่างที่ทำเป็นปกติ การเขียนบล็อกนี้จึงเป็นการอาศัยความจำที่ยังเหลืออยู่นิดๆ หน่อยๆ อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับฟังองค์ความรู้จากวิทยากรและได้เห็นนวัตกรรมจากหน่วย