กิจกรรม KICK OFF : Happy Workplace @ PSU Pattani

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า นี่เป็นเนื้อหาที่ใช้เวลาก่อนเขียนนานที่สุด นับตั้งแต่ตั้งใจที่จะเขียน กล่าวคือ ได้ร่างๆ เนื้อหาและประเด็นที่จะเขียนไว้ตั้งเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เขียน วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่นึกขึ้นได้และพอมีเวลาที่จะเขียนได้ทันกับเวลาที่เหลือ ขอเริ่มที่...