[บันทึกช่วยจำ] การเตรียมสถานีทดลอง IoT งาน ม.อ.วิชาการ กิจกรรมที่ 1 สถานี 2

กิจกรรมที่ 1 ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน

สถานี 2 การใช้งานโมดูลหลอดไฟ LED 

ผลสัมฤทธิ์

 • เปิด/ปิดหลอดไฟผ่านแอพได้

อุปกรณ์

 • บอร์ด Runlinc E32W

   
 • โมดูลหลอดไฟ LED
  โมดูลหลอด LED แบบ RGB ขนาด 5mm 3-color LED module KY-016

วิธีการ

 1. ทำการต่อโมดูลหลอดไฟ LED เข้ากับช่อง io15 (D15) บนบอร์ด Runlinc E32W จากนั้นเสียบบอร์ดเข้ากับเครื่องโน้ตบุคผ่าน USB ให้เรียบร้อย

  **ในภาพใช้โมดูล Two Color LED ซึ่งจะมีสองสีคือแดงและเหลือง เลือกให้แสดงผลแค่สีเหลือง จึงง้างขาสีแดง (ตรงกลาง) ขึ้น
   
 2. ที่เครื่องโน้ตบุค ให้เปิดใช้งาน Mobile hotspot (settings > Network & internet > Mobile hotspot) กำหนดชื่อ SSID: runline, Password: runlinc1234, Band: 2.4 GHz รอสักครู่จะมีอุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อ

   
 3. เปิดเบราเซอร์เข้าเว็บเพจสำหรับเขียนคำสั่งควบคุมอุปกรณ์ที่ http://192.168.137.xxx/control.html โดย xxx คือหมายเลขอุปกรณ์ที่อยู่บนสติกเกอร์สีเหลือง จากนั้นให้ทำดังนี้
  • (1) กำหนดบอร์ดที่ใช้เป็น ESP32
  • (2) ที่ Port D15 ตั้งค่า DIGITAL_OUT ตั้งชื่อ NAME LED เพื่อกำหนดให้โมดูลหลอดไฟ LED เป็น output
  • (3) ที่ HTML Block ให้เขียนคำสั่งสร้างปุ่มควบคุมในการเปิดปิดหลอดไฟ LED ผ่านทางหน้าจอ ดังนี้

   <h1><u>สถานี 2</u> การใช้งานโมดูลหลอดไฟ LED</h1>
   <h2>เปิด/ปิดหลอดไฟผ่านแอพ</h2>
   <button onclick="turnOn(LED)">ON</button>
   <button onclick="turnOff(LED)">OFF</button>
    
  • (4) คลิกปุ่ม Run Code เพื่อทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นจากคอนโซลด้านล่างของหน้าจอ ทำการคลิกปุ่มเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะพบว่าเราสามารถควบคุมหลอดไฟ LEDได้แล้ว

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 • กิจกรรม  STEM Maker Space – IoT Easy Coding สนุกกับการควบคุมอุปกรณ์ IoT ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย
  1. ฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมโมดูลหลอดไฟ LED และโมดูลเสียง Buzzer ร่วมกับบอร์ด Runlinc พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งาน
  2. สร้างโครงงานด้านวิทยาการคำนวณกับชุดอุปกรณ์ KidBright 32iP
  ในงาน ม.อ.วิชาการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารสำนักวิทยบริการ (หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Rating

Average: 1 (1 vote)